l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Basispastor, informatie

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Hartelijk welkom, basispastor!

   Wees onze gast en de gast van de patiënt.
   Door deze folder willen we u graag een beetje wegwijs maken in ziekenhuis St Jansdal.
   Daarnaast stellen we het ook erg op prijs om u persoonlijk te leren kennen, en te weten hoe we u in voorkomende gevallen kunnen bereiken. 
   Verderop in deze folder vindt u onze contactgegevens.
   U kunt met ons een afspraak maken ter kennismaking; ook uw aanvraag van een parkeerpas voor voorgangers kunt u bij ons doen.
    

   Privacy van de patiënt

   In het ziekenhuis stellen we de patiënt centraal. Dat houdt onder andere in dat we zorgvuldig omgaan met de privacy van alle patiënten. We verwachten van u dat u er op eenzelfde manier mee omgaat.
    

   Melden aan de balie

   Maak u bij aankomst altijd eerst duidelijk bekend bij één van de medewerkers van de verpleegafdeling en informeer of u uw pastorant kunt bezoeken.
   Er is altijd wel iemand bereikbaar bij de balie. In sommige gevallen zal deze medewerker nagaan, ook bij de patiënt in kwestie, of u bij hem of haar op bezoek kunt komen en of er iets bijzonders is dat u vooraf moet weten.
    

   Bezoektijden

   De meest geschikte bezoektijden voor u zijn ‘s morgens tussen 10.00 en 11.45 uur of, vaak nog geschikter, ‘s middags tussen 14.30 en 19.30 uur. Tijdens de maaltijden is bezoek niet wenselijk, omdat dit als storend wordt ervaren.
    

   Omstandigheden

   In verband met de privacy van patiënten, en met hun kwetsbare gezondheidssituatie, is het gepast dat u zich beperkt tot degene die u bezoekt en dat u er geen anderen bij betrekt: noch bij het gesprek, noch bij eventueel bijbel lezen of gebed. Respecteer het indien iemand u onverhoopt niet wil ontvangen. Ga geen kamer binnen waar bij de deur een lampje brandt. (Dat geldt zowel voor groene als rode als oranje lampjes). Daar is men (verpleegkundige, arts of andere hulpverlener) namelijk met behandeling of verzorging van één of meer patiënten bezig. Treed in het belang van de patiënt in het algemeen terug wanneer arts, fysiotherapeut of een andere ziekenhuismedewerker bij de patiënt langskomt. Vraag in geval van twijfel even wat u het beste kunt doen.
    

   Privé-ruimte

   Wanneer uw pastorant u vraagt om een gesprek onder vier ogen is er over het algemeen wel een ruimte beschikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met de verpleging. 
   Soms kan het zijn dat uw pastorant op de afdeling Activiteitenbegeleiding (1.02) is. Ook daar zijn diverse mogelijkheden voor gesprek.
    

   Stiltecentrum

   Op de eerste etage (1.21)  bevindt zich het Stiltecentrum. Het Stiltecentrum biedt ruimte aan patiënten, gasten en medewerkers, die een moment van stilte zoeken.

   Er is plek om te lezen, om een kaarsje aan te steken, om te mediteren, om te bidden.
   Het Stiltecentrum is geen gespreksruimte; wel staat het open voor (kleine) momenten van

   ritueel of liturgie, zoals gebed, bijbellezing, meditatie.
    

   Doop, ziekenzalving, avondmaal

   Wanneer een patiënt of familie u vraagt om doop, ziekenzalving of avondmaal en dergelijke, wilt u dan voor de goede orde contact opnemen met de geestelijk verzorger van de desbetreffende afdeling? De verpleging weet wie dat is. Namen en telefoonnummer staan ook hieronder. Wij kunnen u helpen bij het scheppen van geëigende omstandigheden. In het geval ons dit gevraagd wordt bemiddelen wij bij het laten toedienen van het sacrament. Waar gewenst en mogelijk nemen we hier altijd eerst contact over op met de thuisgemeente of parochie.
    

   Verpleging in isolatie

   Het kan voorkomen dat uw pastorant een bacterie bij zich draagt, waarvan we de verspreiding in het ziekenhuis willen voorkomen. Met het oog daarop verblijft hij/zij dan alleen op een kamer, waarbij hij/zij deze niet mag verlaten. Van bezoekers wordt soms gevraagd beschermende kleding aan te trekken. U herkent de kamers aan waarschuwingsborden bij de deur. Overleg altijd even met de verpleging wat in uw geval noodzakelijk is.
   In de regel is het verstandig als u na uw bezoek aan de geïsoleerde patiënt direct het ziekenhuis verlaat.

    

   Oecumenische viering

   Elke zondagmorgen, op Hemelvaartsdag en met Kerst vindt om 10.15 uur een oecumenische viering plaats in de Dageraitzaal van het ziekenhuis. De verantwoordelijkheid voor deze viering berust bij de afdeling Geestelijke Verzorging van ziekenhuis St Jansdal. In de regel gaan de geestelijk verzorgers uit het ziekenhuis, en de geestelijk verzorger van reaktiveringsafdeling “De Klimop” beurtelings hierin voor.

   Patiënten worden op zaterdagavond of zondagochtend door de verpleging uitgenodigd deze viering bij te wonen. Er zijn vrijwilligers om hen in bed, per rolstoel of lopend te begeleiden naar de Dageraitzaal en na afloop terug naar de kamer. Naasten van de patiënt zijn van harte welkom om deze viering mee te maken.

    

   Contact Geestelijke Verzorging

   Als u overleg wenst of opmerkingen heeft, dan stellen we het op prijs indien u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt.
   Onze kamers liggen op de tweede verdieping (route 2.08) van het ziekenhuis.
   Telefonisch zijn wij het beste bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur en tussen 13.30 en 14.30 uur.

    


   De geestelijk verzorgers van ziekenhuis St Jansdal:
   Huib van der Burg (Prot) (0341) 463730 h.vander.burg@stjansdal.nl

   Margot van Veen (RK) (0341) 463735  mr.van.veen@stjansdal.nl

   Actuele informatie over het St Jansdal is te vinden op www.stjansdal.nl

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 1-3-2024