l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Argininetest

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

    

   U wordt binnenkort met uw kind verwacht op de kinder- en tienerafdeling in ziekenhuis St Jansdal. De kinderarts heeft in overleg met u besloten om bij uw kind een onderzoek te laten doen naar de groeihormoonproductie. 

    

   Een ingreep of behandeling in het ziekenhuis kan voor een kind heel spannend zijn, waarbij de angst het soms overneemt van de normale nieuwsgierigheid. Deze folder is bedoeld om ouder en kind uit te leggen hoe dit onderzoek plaatsvindt, wat u kunt verwachten op de dag dat u hier komt met uw kind en waardoor de angst bij uw kind kan afnemen. Probeer vragen van uw kind eerlijk en eenvoudig te beantwoorden. 

    

   Wanneer uw kind in de week voorafgaand aan de afspraak op de polikliniek een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken/rode hond/etc.) heeft gehad verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om contact op te nemen met de betreffende afdeling. Neem ook contact op als uw kind in aanraking is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte. 

    

   Doel van het onderzoek 

   In dit onderzoek wordt door de arts de functie van het groeihormoon onderzocht. Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier (de hypofyse) in de hersenen en heeft onder andere invloed op de groei van een kind. 

   Bij de test wordt een eiwitachtige stof (arginine) via een infuus toegediend. Deze stof zorgt ervoor dat de hypofyse tijdelijk aangezet wordt tot het afgeven van extra groeihormoon. 

    

   In het bloed dat tijdens de test regelmatig wordt afgenomen, wordt de hoeveelheid groeihormoon gemeten. De arts kan daaruit aflezen of er een afwijking is in de afscheiding van het groeihormoon. Een verstoorde functie van de afgifte van het groeihormoon kan de groei van uw kind belemmeren.

    

   Voorbereiding op het onderzoek 

   De hoeveelheid groeihormoon kan worden beïnvloed door de spijsvertering. Daarom moet uw kind op de dag van het onderzoek nuchter zijn. Dit houdt in dat het vanaf 0.00 uur 's nachts tot aan het onderzoek niets meer mag eten of drinken tot na het onderzoek. 

   De kinderarts maakt met u aparte afspraken ten aanzien van de voeding als uw kind jonger is dan een jaar. 

    

   Het onderzoek duurt een ochtend. Op de kinderafdeling is allerlei speelgoed aanwezig, maar als uw kind speciaal speelgoed of (voorlees)boekjes mee wil nemen dan mag dat ook. Een pyjama meenemen is niet nodig. 

    

   Dag van het onderzoek 

   Op de dag van het onderzoek kunt u zich melden bij de receptie van het ziekenhuis. Men verwijst u dan door naar de kinder- en tienerafdeling, op de begane grond west. Als het nodig is wordt uw kind gemeten en gewogen. 

    

   Daarna wordt door de kinderarts een infuus ingebracht, dat wordt vastgeplakt (gefixeerd) met een spalk. Om de huid enigszins te verdoven wordt 'bananenspray' gebruikt. 

   Ook wordt de bloeddruk bepaald voordat het onderzoek wordt gedaan. Het komt soms voor dat een kind zich door het lange nuchter zijn niet zo lekker voelt bij het inbrengen van het infuus. Een enkele keer komt het voor dat een kind flauwvalt. Even rusten en op bed gaan liggen is meestal voldoende om het weer wat beter te laten voelen. Tijdens de test wordt uw kind goed geobserveerd door de verpleegkundige. 

    

   Het onderzoek 

   Bij het inbrengen van het infuusnaaldje wordt meteen al wat bloed afgenomen. Daarna krijgt uw kind arginine via het infuus toegediend; dit duurt ongeveer een half uur. 

   Vervolgens wordt regelmatig bloed afgenomen uit het infuus, tot 2 uur na start van de test. Dit is meestal pijnloos, soms wat gevoelig. 

   Ook wordt tijdens de test na iedere bloedafname de bloeddruk van uw kind gemeten. 

   Tijdens die test mag uw kind niets eten en drinken. Uw kind moet op bed blijven, maar het mag wel spelen. Heel soms komt het voor dat een kind na het toedienen van de arginine wat misselijk wordt of hoofdpijn krijgt. Na de test wordt het infuus verwijderd. Uw kind krijgt 

   wat eten en drinken. Wanneer uw kind zich weer goed voelt, mag het met u mee naar huis. 

    

   Nazorg 

   Arginine heeft geen na-effect. Uw kind mag alles weer doen. Met eten en drinken zijn er geen beperkingen. 

    

   Uitslag 

   Om de uitslag te bespreken wordt door de secretaresse een (telefonische) afspraak gemaakt met de kinderarts. 

    

   Uitleg aan uw kind 

   U kunt uw kind als volgt uitleg geven:

   • Je gaat een ochtend naar het ziekenhuis en ik mag erbij blijven.

   • Voor het onderzoek mag je niets eten en drinken.

   • Je krijgt een prikje in je arm of hand om een naaldje in te brengen. Aan dit naaldje komt een slangetje te zitten, dat heet een infuus. De ‘bananenspray’ zorgt ervoor dat het prikje nog maar een klein beetje pijn doet.

   • Je krijgt een medicijn binnen via het infuus, waardoor het kan zijn dat je je niet zo lekker gaat voelen.

   • De kinderarts neemt daarna steeds een beetje bloed af en de bloeddruk wordt gemeten.

   • Je moet in bed blijven liggen, maar je mag wel spelen.

   • Het infuus wordt na de test verwijderd en dat doet geen pijn.

   • Na de test mag je weer eten en drinken.

   • Je mag weer mee naar huis als de test afgelopen is.

    

   Vragen 

   Hebt u naar aanleiding van de folder nog vragen, dan kunt u de afdeling bellen. Het telefoonnummer van de kinder- en tienerafdeling  is: (0341) 463623. 

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 1-12-2023