l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Argininetest

Versienr: 3
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

    

   U wordt binnenkort met uw kind verwacht op de kinder- en tienerafdeling in ziekenhuis St Jansdal. De kinderarts heeft in overleg met u besloten om bij uw kind een onderzoek te laten doen naar de groeihormoonproductie. 

    

   Een ingreep of behandeling in het ziekenhuis kan voor een kind heel spannend zijn, waarbij de angst het soms overneemt van de normale nieuwsgierigheid. Deze folder is bedoeld om ouder en kind uit te leggen hoe dit onderzoek plaatsvindt, wat u kunt verwachten op de dag dat u hier komt met uw kind en waardoor de angst bij uw kind kan afnemen. Probeer vragen van uw kind eerlijk en eenvoudig te beantwoorden. 

    

   Als uw kind in de week voorafgaand aan de afspraak op de polikliniek een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken/rode hond/etc.) heeft gehad verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om contact op te nemen met de betreffende afdeling. Neem ook contact op als uw kind in aanraking is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte. 

    

   Doel van het onderzoek 

   De arts onderzoekt de functie van het groeihormoon in dit onderzoek. Het groeihormoon wordt gemaakt door een klier (de hypofyse) in de hersenen en heeft onder andere invloed op de lengtegroei van een kind. 

   Bij de test wordt een eiwitachtige stof (arginine) via een infuus toegediend. Deze stof zorgt ervoor dat de hypofyse tijdelijk aangezet wordt tot het afgeven van groeihormoon. 

    

   Tijdens de test wordt er regelmatig bloed afgenomen. Dan meten we de hoeveelheid groeihormoon. De arts kan daaruit aflezen of er een afwijking is in de aanmaak van het groeihormoon.

    

   Voorbereiding op het onderzoek 

    

   Priming bij meisjes vanaf 8 jaar en jongens vanaf 10 jaar

   Puberteitshormonen zorgen ervoor dat de productie van groeihormoon toeneemt. Bij kinderen die bijna of beginnend in de puberteit zijn, kan het zijn dat er minder groeihormoon wordt afgegeven door de hypofyse, zonder dat er echt een afwijkende productie van groeihormoon is. Bij deze kinderen willen we graag de invloed van de puberteitshormonen meenemen in de beoordeling. We willen voorkomen dat we ten onrecht de diagnose groeihormoon deficientie (tekort) stellen. Door bij deze groep kinderen kortdurend oestrogeen (bij meisjes) of testosteron (bij jongens) te geven, krijgen we een reëel beeld van de afgifte van groeihormoon bij uw kind. Daarom is het landelijk beleid dat meisjes vanaf 8 jaar en jongens vanaf 10 jaar voorafgaand aan de test hormonen krijgen toegediend (tenzij de puberteit al ver gevorderd is). Dit noemen we priming. Priming is niet schadelijk. Het leidt ook niet tot het op gang komen van de puberteit als die er nog niet is. 
    

   Nuchter komen

   De hoeveelheid groeihormoon kan worden beïnvloed door de spijsvertering. Daarom moet uw kind op de dag van het onderzoek nuchter zijn. Dit houdt in dat uw kind vanaf 0.00 uur 's nachts tot aan het onderzoek niets meer mag eten of drinken tot na het onderzoek. 

   De kinderarts maakt met u aparte afspraken ten aanzien van de voeding als uw kind jonger is dan een jaar.

    

   Speelgoed

   Het onderzoek duurt een ochtend. Op de kinderafdeling is allerlei speelgoed aanwezig. Als uw kind eigen speelgoed of (voorlees)boekjes mee wil nemen dan mag dat ook. Een pyjama meenemen is niet nodig. 

    

   Dag van het onderzoek 

   Op de dag van het onderzoek kunt u zich melden bij de receptie van het ziekenhuis. De receptioniste verwijst u door naar de kinder- en tienerafdeling, Z2. Als het nodig is wordt uw kind gemeten en gewogen. 

    

   Uw kind krijgt op de afdeling een emla pleister opgeplakt, in deze pleister zit verdovingszalf. Daarna wordt door de kinderarts een infuus ingebracht.

   Er wordt ook een bloeddruk bij uw kind gemeten door de verpleegkundige. 

    

   Het onderzoek 

   Bij het inbrengen van het infuus nemen we meteen bloed af. Daarna krijgt uw kind arginine via het infuus toegediend; dit duurt ongeveer een half uur. Vervolgens wordt regelmatig bloed afgenomen uit het infuus, tot 2 uur na start van de test. Na iedere bloed afname meten we de bloeddruk van uw kind.

   Tijdens die test mag uw kind niets eten en drinken. Uw kind moet op bed blijven, maar het mag op bed spelen. Heel soms komt het voor dat een kind na het toedienen van de arginine wat misselijk wordt of hoofdpijn krijgt. Na de test wordt het infuus verwijderd. Uw kind krijgt wat eten en drinken. Wanneer uw kind zich goed voelt, mag het met u mee naar huis.

    

   Nazorg 

   Arginine heeft geen na-effect. Uw kind mag alles weer doen. Met eten en drinken zijn er geen beperkingen. 

    

   Uitslag 

   De secretaresse plant voor u een (telefonische) afspraak met de kinderarts om de uitslag te bespreken. 

    

   Uitleg aan uw kind 

   U kunt uw kind als volgt uitleg geven:

   • Je gaat een ochtend naar het ziekenhuis en ik mag erbij blijven.

   • Voor het onderzoek mag je niets eten en drinken.

   • Je krijgt een pleister op je arm of hand. Hierin zit verdovingszalf.

   • De kinderarts brengt een infuus aan. Hieraan komt een slangetje te zitten, waardoor de medicijnen gegeven kunnen worden.

   • De kinderarts neemt daarna steeds bloed af via het infuus en je bloeddruk wordt gemeten.

   • Je moet in bed blijven liggen, maar je mag wel spelen op bed.

   • Het infuus wordt na de test verwijderd.

   • Na de test mag je weer eten en drinken.

   • Je mag weer mee naar huis als de test afgelopen is.

    

   Vragen 

   Heeft u naar aanleiding van de folder nog vragen? Dan kunt u de afdeling bellen. Het telefoonnummer van de kinder- en tienerafdeling  is: (0341) 46 36 23. 

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 23-5-2024