l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Afstaande oren

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Afstaande oren

   Afstaande oren, ook vaak flaporen of zeiloren genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Flaporen kunnen als hinderlijk en onaantrekkelijk worden ervaren. In dat geval kan een operatieve oorcorrectie een oplossing zijn. Met een medische term noemt men dit otoplastiek (oto betekent oor en plastiek komt van plastische chirurgie). Otoplastiek kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer zes jaar. Als de ingreep op jongere leeftijd wordt uitgevoerd, dan bestaat de kans op misvorming van het oor tijdens de verdere groei.
    

   Mogelijkheden en verwachtingen

   Als u overweegt uw oren meer naar achteren te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten maar geen perfectie. De oren komen ook niet plat tegen het hoofd aan te liggen. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.

    

   De operatie

   Het corrigeren van flaporen kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, maar bij kinderen gebeurt het meestal onder algehele verdoving (narcose). In het eerste geval vindt de ingreep plaats op de polikliniek en kunt u na een paar uur al weer naar huis. Als u onder algehele verdoving wordt geopereerd, moet u een dag op de verpleegafdeling van het ziekenhuis blijven. Aan het einde van de dag kunt u dan weer naar huis. Tijdens de operatie maakt de plastisch chirurg een snee aan de achterkant van het oor. Vervolgens vormt hij het kraakbeen van het oor (het stevige weefsel van de oorschelp) zodanig om dat het oor meer naar achteren komt te staan. Het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt verwijderd. Hierna wordt de wond gehecht.
    

   Na de operatie

   Na de oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenoemde tulband) om uw hoofd. Dit blijft een week zitten. Het wassen van uw haar en dergelijke zult u dus een poosje moeten uitstellen.

   U kunt pijnstillers innemen tegen de pijn, bijvoorbeeld paracetamol. Bij extreme pijn en bloeden moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Er kan dan sprake zijn van een bloeduitstorting, die misschien behandeld moet worden. Na een week komt u terug op de polikliniek. Daar verwijdert de doktersassistente het verband. Daarna moet u nog twee weken ‘s nachts een haarband of een zwachtel dragen ter bescherming van uw oren. Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren, bijvoorbeeld als u sport. Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verdwijnen vanzelf. Andere hechtingen verwijdert de doktersassistente op de polikliniek na één tot twee weken. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Na ongeveer drie maanden zal het uiteindelijke resultaat bereikt zijn.
    

   Risico’s en complicaties

   Het corrigeren van flaporen heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren goed naar achteren zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

    

   Vergoeding

   De kosten van het rechtzetten van flaporen worden door de verzekering soms wel en soms niet vergoed. Hierop wordt meestal een uitzondering gemaakt voor kinderen tot ongeveer dertien jaar. Voor deze groep ligt het volgens de verzekeraar voor de hand dat ze lijdt onder het hebben van flaporen, dus hoeft bij de aanvraag voor de operatie geen psychiatrisch rapport te worden bijgevoegd. Particulier verzekerden kunnen bij hun ziektekostenverzekeraar nagaan of de operatie wordt vergoed. Dat is afhankelijk van de polisvoorwaarden en de dekking. Als u de ingreep zelf moet betalen, vraag dan vooraf duidelijke informatie over de exacte kosten aan uw behandelend plastisch chirurg.
    

   Meer informatie?

   Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie, dan zal de plastisch chirurg u tijdens zijn spreekuur graag te woord staan. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Ook kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie, telefoon (0341) 463777,  of een bezoek brengen aan onze website: www.plastisch-chirurgie.nl
    

   Verantwoording tekst

   Deze folder is samengesteld door de maatschap Plastische Chirurgie in samenwerking met de afdeling Communicatie van de Isala klinieken. De tekst is gebaseerd op voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 20-6-2024