l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Adoptiescreening

Versienr: 3
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   U komt binnenkort met uw kind op de kinderpoli voor de adoptiescreening. In deze folder informeren wij u over de gang van zaken.

    

   Wanneer uw kind in de week voorafgaand aan de afspraak op de polikliniek een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken/rode hond/ etc.) heeft gehad verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om contact op te nemen met de betreffende afdeling. Neem ook contact op als uw kind in aanraking is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte.

    

   Huisarts: MRSA screening

   Voorafgaand aan het polikliniekbezoek moet elk adoptiekind worden onderzocht op dragerschap van de MRSA bacterie.
   MRSA is een bacterie die ongevoelig is voor de meeste antibiotica. Deze bacterie komt veel voor in buitenlandse ziekenhuizen en instellingen.

    

   Voor gezonde kinderen is dragerschap van deze bacterie niet gevaarlijk, maar voor kinderen en volwassenen met een verminderde weerstand kan deze bacterie gevaarlijk zijn. Daarom willen we voorkomen dat de MRSA bacterie in ons ziekenhuis verspreid wordt.

    

   U kunt bij uw huisarts terecht voor het afnemen van kweken bij uw kind. Daarmee wordt getest of uw kind drager is van deze bacterie. Is uw kind geen drager, dan kan het polikliniekbezoek gewoon doorgaan. Is uw kind wel drager van de bacterie, dan verzoeken wij u - of uw huisarts - om dit zo snel mogelijk aan ons te melden, zodat wij maatregelen kunnen nemen voor het bezoek.
    

   Onderzoekspakket

   Via de polikliniek ontvangt u een onderzoekspakket. We geven u hierbij toelichting op de inhoud van dit pakket.

    

   • Een vragenlijst: Wilt u deze van tevoren invullen en opsturen naar de kinderpoli? U kunt deze meenemen naar de polikliniek. Daarnaast verzoeken wij u de beschikbare gegevens over groei, vaccinaties en gezondheidsproblemen van uw kind mee te brengen.
   • Eén potje met rode dop: In het pakket vindt u één potje met rode dop. Dit potje is voor het opvangen van ontlasting. De ontlasting wordt onderzocht op de aanwezigheid van bacteriën.
   • Een blauwe envelop met drie potjes: Deze zijn bedoeld om ontlasting op te vangen voor onderzoek naar parasieten. Volg de instructie die in de envelop zit.
   • Potje met witte dop: Het potje met een witte dop is bestemd voor urineonderzoek. Om de urine op te vangen, is een plaszakje bijgevoegd (jongen / meisje).
   • Meenemen of inleveren: U kunt de potjes met ontlasting en urine meenemen als u de polikliniek bezoekt. Ook kunt u ze van tevoren inleveren bij het Afname Laboratorium.
    U vindt het laboratorium direct links in het ziekenhuis op de begane grond,   bewegwijzeringsnummer 0.21.
     

   Waar is de polikliniek?

   U vindt de polikliniek kindergeneeskunde op de begane grond, gang B, bewegwijzeringsnummer 0.32.

    

   Polikliniek: Adoptiescreening

   Tijdens het bezoek op de polikliniek zal eerst de poliassistente uw kind wegen en meten. Vervolgens komt de kinderarts, die de gezondheidssituatie van uw kind met u zal bespreken. Daarna zal de kinderarts een lichamelijk onderzoek bij uw kind uitvoeren.

    

   Na het onderzoek door de kinderarts zal er bij het laboratorium bloedonderzoek plaatsvinden, als u dat goed vindt. Er wordt gekeken naar onder andere bloedcellen, leverfunctie, nierfunctie, en naar antistoffen tegen HIV, hepatitis B, hepatitis C en lues. Meestal wordt ook in het bloed onderzocht of uw kind (voldoende) is gevaccineerd.
    

   Onderzoek op tuberculose

   Conform landelijke afspraken wordt het tbc onderzoek  gedaan bij de GGD. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken via tel: (088) 4433008. Er wordt van uw kind een longfoto gemaakt, en er wordt een mantoux gezet (een huidpriktest).

    

   Vervolgafspraak

   Na enkele weken krijgt u van de kinderarts alle uitslagen te horen. Dit gebeurt ofwel telefonisch ofwel tijdens een polikliniek bezoek. Afhankelijk van de bevindingen zal het vervolg met u worden besproken.

    

   De kinderarts stuurt naderhand een brief met alle uitslagen naar uw huisarts en naar het consultatiebureau. U ontvangt daarvan een kopie. Daarbij wordt ook een vaccinatie-advies gegeven voor het (re)vaccineren van uw kind.

    

   Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek kindergeneeskunde, telefoonnummer (0341) 463750.

    

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 16-5-2022