l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Acute verwardheid, delier

Versienr: 5
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   In verband met het (vermoeden van) acute verwardheid bent u door uw arts doorwerwezen naar geriatrie. Tijdelijke acute verwardheid wordt ook wel delier genoemd. In deze folder wordt uitgelegd wat dit betekent en wat u en uw naasten hieraan kunnen doen.
    

   Wat is acute verwardheid?

   Door een lichamelijke oorzaak ontregelen stoffen in de hersenen, waardoor verwardheid ontstaat. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen ten gevolge van een ongeval, operatie, ondervoeding, hart- / longaandoening, medicijngebruik, longontsteking of blaasontsteking.

    

   Mensen die ouder zijn dan 65 jaar hebben een verhoogd risico op acute verwardheid. De periode van verwardheid kan variëren van enkele dagen tot weken, afhankelijk van de ernst van de lichamelijke oorzaak.
    

   Verschijnselen

   Acute verwardheid openbaart zich bij iedereen anders. Veel voorkomende verschijnselen zijn: tijd, plaats en persoon door elkaar halen, minder helder van geest zijn, afwisselend wakker en suf zijn, agressiviteit, achterdocht, passiviteit of juist onrustige bewegingen en het horen of zien van dingen die er niet zijn (bijvoorbeeld: beestjes of stemmen).

    

   Behandeling

   De behandelend arts probeert de lichamelijke oorzaak van de acute verwardheid te achterhalen en te behandelen. Daarnaast wordt medicatie gegeven om de verschijnselen van de acute verwardheid te verhelpen.
    

   Wat kunt u doen?

   • Voor de oriëntatie van de patiënt een kalender en klok meenemen.
   • Bekende voorwerpen meenemen: foto’s, sprei, eigen muziek.
   • Bril / gehoorapparaat meenemen.
   • Zorgdragen voor aanwezigheid van goed schoeisel en een vertrouwd loophulpmiddel.
   • Bij grote onrust in overleg met de verpleging blijven slapen.
   • Niet meer dan twee bezoekers per bezoekuur en in overleg met verpleging het bezoek over de hele dag verdelen.
   • Bij slecht eten/drinken in overleg met verpleging helpen met eten en drinken en lekkernijen meenemen.
   • Als patiënt hulpmiddel nodig heeft bij eten/drinken, deze meenemen.
   • Benadering van de patiënt:
    • Spreek rustig.
    • Ga zoveel mogelijk aan één kant van het bed zitten.
    • Stel eenvoudige vragen.
    • Ga niet mee in verwarde uitspraken, probeer patiënt in plaats daarvan af te leiden.
    • Vertel wanneer u komt en weggaat en schrijf dit op.
    • Herhaal dit bij ieder bezoek dat u aan de patiënt in het ziekenhuis brengt.
   • Na ontslag huisarts inlichten over acute verwardheid.
     

   Postdelier poli

   Voor de (na-)behandeling van een delier kan het nodig zijn dat u na ontslag uit het ziekenhuis op de postdelier poli van de polikliniek geriatrie terug komt. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis of na ontslag wordt met u en/of uw familie een afspraak gemaakt.
    

   Meer informatie en vragen

   Uitgebreide informatie kunt u vinden op:  www.delirant.info.nl.

    

   Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek geriatrie.

   Telefoonnummer: (0341) 463945

   Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 18-5-2022