l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Operatie

Als de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek, de echografie en het bloedonderzoek op zaadbalkanker wijzen, wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat u ook daadwerkelijk zaadbalkanker heeft. Aangezien tumoren aan de zaadbal snel groeien is het zaak dat de zaadbal, samen met de bijbal en de zaadstreng, zo snel mogelijk wordt verwijderd. Dit gebeurd door middel van een operatie (orchidectomie). Deze zal doorgaans nog dezelfde dag plaatsvinden.

 

De operatie gebeurt onder narcose, en vindt bijna altijd plaats via de lies. U wordt hiervoor een of twee dagen in het ziekenhuis opgenomen.

 

Medisch gezien gaat het om een betrekkelijk kleine operatie, maar in emotioneel opzicht zal deze operatie voor u een ingrijpende gebeurtenis zijn. Sommige mannen voelen het als een aantasting van hun mannelijkheid als één zaadbal verwijderd moet worden. Het is belangrijk om te weten dat de zin in seks en de mogelijkheid om een erectie te krijgen doorgaans niet veranderen als gevolg van deze operatie. Ook hoeft het moeten afstaan van één zaadbal geen (blijvende) gevolgen te hebben voor de vruchtbaarheid. Als de andere zaadbal in goede conditie is kan deze voldoende goede zaadcellen produceren om een zwangerschap tot stand te brengen.

 

In een latere fase kan eventueel een prothese geplaatst worden om de weggenomen bal te vervangen. Daarmee wordt zowel het uiterlijk als het gevoel van de balzak min of meer hersteld.

 

Weefselonderzoek

Na de ingreep zal het weggenomen weefsel voor nader onderzoek worden opgestuurd naar de Patholoog. Deze gespecialiseerde arts kan, door het weefsel onder de microscoop te bekijken, beoordelen of er inderdaad sprake is van zaadbalkanker. Is dat het geval, dan wordt tevens vastgesteld om welke vorm van zaadbalkanker het gaat. Ook wordt de grootte van de tumor bepaald.

 

Het duurt ongeveer 10 dagen voordat de uitslag van het weefselonderzoek bekend is. De ervaring leert dat dit voor de patiënt en zijn naasten een spannende tijd is, waarbij het wachten lang duurt. We doen ons best om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de aard en ernst van uw aandoening.

Aangezien het verrichten van het weefselonderzoek een arbeidsintensief proces is, is het helaas niet mogelijk om de uitslag hiervan voor u te versnellen.