l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Medisch psychologische hulp bij kinderen en jeugd

Uw kind kan door de kinderarts worden doorverwezen naar de afdeling Medische Psychologie wanneer er sprake is van psychologische klachten die in meer of mindere mate samenhangen met lichamelijke klachten en/of ziekte. Hierbij kunt u denken aan:

 • Aanpassingsproblemen bij het opgroeien met een chronische aandoening zoals coeliakie, astma of epilepsie;
 • Verwerkingsproblemen na (medisch) trauma;
 • Angst voor medische handelingen;
 • Aanhoudende lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid en misselijkheid die tot (ernstige) belemmeringen leiden in het dagelijks functioneren;
 • Ontwikkelingsproblemen en/of slaap-, eet- of regulatieproblemen bij jonge kinderen (0-6 jaar);
 • Zindelijkheidsproblematiek (zie ook de poep- en plaspoli kindergeneeskunde).

 

Intakegesprek

 

Na de doorverwijzing wordt er een vragenlijst en toestemmingsformulier opgestuurd. Na retour van deze vragenlijst en toestemmingsformulier en eventuele wachttijd wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal er een inventarisatie worden gemaakt van de klachten en het huidige functioneren van uw kind op diverse levensgebieden (bijv. thuis, school). Ook wordt vaak de ontwikkeling tot nu toe besproken. Naar aanleiding daarvan wordt in overleg met u en/of uw kind bepaald of en welke behandeling nodig is.

 

Psychologisch onderzoek

 

Soms is het nodig om aanvullend (neuro)psychologisch onderzoek te doen. Dit onderzoek geeft een vollediger beeld van de psychologische factoren die een rol zouden kunnen spelen bij de klachten. Het onderzoek kan bestaan uit psychologische testen, vragenlijsten, spelobservatie en/of gesprekken met uw kind of met u als ouder(s). Na uitvoering van het psychologisch onderzoek zal er een uitslag- en adviesgesprek plaatsvinden waarin de resultaten worden besproken en een behandeladvies wordt gegeven. Hierin wordt meegewogen of behandeling het beste binnen of buiten het ziekenhuis kan plaatsvinden (bijvoorbeeld binnen de jeugd-GGZ).

 

Behandeling

 

Behandeling op onze afdeling is in principe kortdurend en gericht op het verminderen of het leren omgaan met de klachten in het dagelijks leven. Behandeling kan bestaan uit psycho-educatie, individuele gesprekken met uw kind en/of gesprekken met u als ouder(s), eventueel aangevuld met specifieke behandelvormen zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie of medische hypnose.

 

Tijdens een opname

 

Als uw kind ligt opgenomen, kan eveneens psychosociale zorg nodig zijn. Wij komen dan langs op de couveuse- of kinderafdeling.

 

Medisch Maatschappelijk Werk

 

Een opname of behandeling in het ziekenhuis kan veel impact hebben op een gezin, zowel voor ouders als de kinderen/jongeren zelf. Als medisch maatschappelijk werker voor de afdeling Kind en Jeugd kunnen wij hier ondersteuning bij bieden. We werken samen met alle betrokkenen binnen én buiten het ziekenhuis en maken daarnaast deel uit van het team Medische Psychologie.

Vanuit het Sint Jansdal werken er 2 maatschappelijk werkers op de afdeling Kind en Jeugd, waarvan één in Lelystad en één in Harderwijk. Wij werken op de kinderafdeling, couveuseafdeling, kinderpoli en de POP-poli.

 

Wat kan medisch maatschappelijk werk betekenen?

 • De maatschappelijk werker kan een luisterend oor bieden en met u of uw kind/jongere meedenken hoe het beste om te gaan met emoties en stressvolle situaties die ontstaan vanuit een medische oorzaak.
 • Begeleiding bij de gevolgen die een behandeling/opname kan hebben op het dagelijks leven van uw gezin. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan meer spanningen of onzekerheden in de gezinssituatie.
 • Meedenken met het vinden van passende zorg en/of ondersteuning en waar nodig verwijzen.
 • Informatie en advies bij maatschappelijke en/of psychosociale vragen die ontstaan door de opname of behandeling.
 • Ondersteuning bij praktische vragen zoals zorgverlof, problemen op het werk of andere vragen in uw thuissituatie die een gevolg zijn van de medische situatie.

 

Meestal verwijst de kinderarts u door naar maatschappelijk werk. In een aantal situaties krijgt u standaard een gesprek met maatschappelijk werk aangeboden.

Mocht u zelf behoefte aan een gesprek, kunt u dit aangeven bij de kinderarts of verpleegkundige, zij zullen dan een verwijzing regelen.

 

Hoe bereikt u ons? 

 

Het secretariaat van de afdeling Medische Psychologie is op werkdagen en kantoortijden te bereiken op het telefoonnummer (0341)-463713. Indien er niemand aanwezig is, kan een bericht op de voicemail worden ingesproken.

U vindt de afdeling door volgroute 3.56 (locatie Harderwijk) of 0.38 (locatie Lelystad) te volgen.