l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Nierstenen verwijderen met de Niersteenvergruizer (ESWL)

Patiënten met nierstenen in de nier (en dus nog niet in de urineleider) kunnen soms baat hebben bij een niersteenvergruizing, ofwel ESWL-behandeling. ESWL staat voor Extra Corporal Shock Wave Lithotrypsie.

 

 

Hoe werkt de niersteenvergruizer?

Via de niersteenvergruizer op de afdeling Radiologie van St Jansdal wordt door middel van schokgolven energie opgewekt. Door deze energie te richten op de niersteen, wordt deze vergruisd tot kleine deeltjes. Deze deeltjes kunnen via de normale manier weer worden uitgeplast. Er kunnen meerdere behandelingen nodig zijn om de nierstenen te verwijderen.

 

Voor de behandeling met de niersteenvergruizer komt u op een ballon met gel te liggen. Via deze gel dringen schokgolven van buitenaf door naar de nierstenen. Deze schokgolven voelen aan als een strak gespannen elastiekje dat na loslaten knapt op de huid. Het is de bedoeling dat de nierstenen op deze manier worden vergruisd tot heel kleine deeltjes. Deze deeltjes plast u later uit.

 

Om de precieze plaats van de nierstenen te bepalen worden van tevoren digitale röntgenfoto’s gemaakt. Ook tijdens de behandeling wordt het vergruizingproces op deze manier gevolgd. De behandeling met de niersteenvergruizer duurt ongeveer negentig minuten. Het eerste uur na de behandeling blijft u ter observatie op de verpleegafdeling. Als u geplast heeft mag u weer naar huis. 

 

Bijwerkingen niersteenvergruizer

Soms kunnen bijwerkingen optreden bij het verwijderen van nierstenen met een niersteenvergruizer. Zie hieronder voor de mogelijke bijwerken:

 • Wondje

  Door de schokgolven beschadigt de huid. Het ziet eruit en voelt aan als een schaafwondje. Dit geneest binnen enkele dagen.

 • Bloed in de urine

  Het steengruis kan de binnenzijde van de nier licht beschadigen. Hierdoor ontstaat een bloedinkje, waardoor de urine roodgekleurd wordt. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Het verdwijnt zonder behandeling. We raden u aan extra te drinken.

 • Kolieken

  Een koliek is een krampachtige pijn, uitstralend van de zij naar de onderbuik. Dat de kleine steen deeltjes na vergruizing met enige pijn de urinewegen verlaten is haast onvermijdelijk. U plast het steengruis normaal uit. Om de pijn te onderdrukken, krijgt u een recept mee voor pijnstillers.

 • Koorts

  Soms treedt na de behandeling een lichte temperatuurverhoging op. Dit is het geval bij mensen die voor de behandeling een urineweg infectie hadden. Bij koorts boven de 38,5° moet u direct de behandelend uroloog waarschuwen. De koorts kan wijzen op een uitbreiding van de infectie, die meteen behandeld moet worden met antibiotica. Zelden is opname nodig.

 

Het is de bedoeling dat u na enige tijd terugkomt op de polikliniek, zodat met behulp van een buikoverzichtsfoto (dit is een röntgenfoto) bekeken kan worden of de behandeling met de niersteenvergruizer geslaagd is. Mocht blijken dat de steen niet of slechts gedeeltelijk vergruisd is, dan dient een vervolgbehandeling plaats te vinden.

 

Wilt u meer weten over het vergruizen van nierstenen? Download dan de folder niersteenbehandeling met niersteenvergruizer.