l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Standaard borstonderzoeken

Mammografie

 

Een mammografie is een röntgenfoto van de borst, waarmee op een snelle en betrouwbare manier borstkanker kan worden opgespoord. Het maken van een mammografie wordt uitgevoerd door een radiologisch laborante die hierin is gespecialiseerd. Voor het maken van de mammografie zal zij de borst op een steunplaat leggen. Om de foto’s zo scherp mogelijk te maken en beter te kunnen beoordelen, wordt de borst geklemd tussen een plastic plaat. Op de foto worden vetweefsel, klierweefsel en bindweefsel en mogelijke afwijkingen in het weefsel zichtbaar. Per borst worden bij de mammografie standaard twee foto’s gemaakt. Van allebei de borsten wordt een mammografie gemaakt, zodat de borsten met elkaar kunnen worden vergeleken. Na de mammografie bekijkt de radioloog direct de foto’s. Soms geeft de mammografie niet voldoende informatie en is nader onderzoek nodig. Het kan zijn dat er extra foto’s gemaakt moeten worden of dat een echografie of MRI-scan nodig is.

 

Wat voelt u bij het maken van een mammografie?

Iedere vrouw zal een mammografie verschillend ervaren. Dit is afhankelijk van de gevoeligheid van de borsten, sommige vrouwen ervaren het onderzoek wat pijnlijk. Het aandrukken kan geen kwaad en is niet schadelijk, maar kan wel als vervelend worden ervaren.

 

 

Echografie

Als aanvulling op de mammografie kan een echografie nodig zijn. Bij een echografie wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven. De weerkaatsing (echo) van deze golven maakt organen en weefsels zichtbaar op een beeldscherm. Op de huid wordt een gelei aangebracht, waardoor de signalen beter worden opgevangen. De radioloog beweegt een apparaatje over de borst. Een echografie levert nadere informatie op over de verschillende weefsels in de borst. Zo is het mogelijk een cyste te onderscheiden van een andersoortige knobbel. Een echografie is een eenvoudig en lichamelijk niet belastend onderzoek.

 

 

Uitslag BI-RADS 0

 

In opdracht van het RIVM zullen per 1 juli 2017 vrouwen met een onduidelijke uitslag (B0 score) in het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker rechtstreeks verwezen worden door de huisarts naar de afdeling radiologie in plaats van naar het Mammacentrum.

 

Ook deze vrouwen kunnen per 1 juli 2017 binnen een tot twee werkdagen terecht op de afdeling radiologie van Ziekenhuis St Jansdal voor een aanvullend borstonderzoek. Bij geen afwijkingen communiceert de radioloog de uitslag aan de patiënt en zendt de uitslag naar de huisarts met een kopie naar de screeningsorganisatie.

 

Als er toch meer onderzoek nodig is, dan kan de radioloog besluiten om een cytologische punctie en/of biopt te doen. Wanneer er een punctie verricht is, krijgt de vrouw aansluitend een afspraak bij de verpleegkundig specialist van ons Mammacentrum. Zij bespreekt de onderzoeken, het vervolg en verricht een lichamelijk onderzoek.

 

Alle uitslagen worden tussen de middag in het multidisciplinair overleg besproken. Daarna komt de vrouw bij de verpleegkundig specialist terug voor de uitslag van de cytologische punctie. Indien nodig plant zij een vervolgafspraak in bij de chirurg. Ook wordt de vrouw doorverwezen naar het Mammacentrum wanneer een aanvullende MRI of stereotactisch biopt nodig is.

 

 

Punctie

Op grond van het lichamelijk onderzoek, mammografie en eventueel echografie, kan nog verder onderzoek naar borstkanker nodig zijn. Meestal gebeurt dit door het doen van een naaldbiopsie. Bij een punctie worden vocht afgenomen, indien nodig volgt bioptie (weefselonderzoek). Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. De punctie wordt uitgevoerd door de radioloog. De uitslag van een punctie is meestal nog dezelfde dag bekend, de uitslag van een bioptie duurt 3-5 werkdagen.