l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Wetenschappelijke studiebehandelingen naar borstkanker

Studie naar borstkanker

In veel ziekenhuizen in Nederland wordt deelgenomen aan onderzoek naar borstkanker. Zo ook in Mammacentrum Harderwijk en Lelystad, onderdeel van ziekenhuis St Jansdal. Met deze studies wordt gezocht naar betere behandelingen of naar bijvoorbeeld meer begrip van een zeldzaam ziektebeeld.

 

Tijdens uw bezoek aan uw behandelend arts of de oncologieverpleegkundige kunt u gevraagd worden voor deelname aan een studie. Het is uiteraard aan u of u hieraan wilt deelnemen. Mocht u interesse hebben, dan krijgt u hierover zowel mondelinge als schriftelijke informatie.  

 

Voor deelname aan een studie gelden zogeheten inclusiecriteria. Aan deze criteria moet u voldoen voordat u geïncludeerd kan worden in de studie. Ook zijn er soms exclusiecriteria, aan deze criteria mag u juist niet voldoen om deel te kunnen nemen. Het kan voorkomen dat er eerst aanvullend onderzoek gedaan moet worden om te kijken of u voldoet aan de inclusiecriteria. Denkt u bijvoorbeeld aan bloedonderzoek of röntgenonderzoek.

 

Wat gebeurt er met uw gegevens en lichaamsmateriaal?

Voor onderzoek is het nodig dat lichaamsmateriaal, medische gegevens en persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Elke proefpersoon krijgt een code die op het lichaamsmateriaal en de onderzoeksgegevens komt te staan. Uw persoonsgegevens worden weggelaten.

 

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoeker en de medewerkers van het ziekenhuis die de onderzoeker helpen met de uitvoering van het onderzoek weten welke code u heeft. Wij geven uw gegevens door aan de opdrachtgever van het onderzoek, maar alleen met die code, nooit met uw persoonsgegevens. De sleutel voor de code blijft bij het onderzoeksteam. Ook in rapporten over het onderzoek wordt alleen die code gebruikt.

 

Meer informatie 

Meer informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek kunt u vinden in de brochure 'Medisch-wetenschappelijk onderzoek' – Algemene informatie voor de proefpersoon, die uitgegeven wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sommige mensen mogen uw medische en persoonsgegevens inzien. Dit is om te controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Hierover vindt u ook informatie in deze brochure.

 

Meer informatie over lopende studies in Nederland kunt u vinden op: https://www.kanker.nl/kankeronderzoek

 

Heeft u interesse in deelname aan een studie? Bespreek dit dan met uw behandelend arts.