l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Vacature Nunspeet. Wat zou u doen als u invloed zou kunnen uitoefenen op de patiëntenzorg in het St Jansdal?

Ziekenhuis St Jansdal zoekt lid patiëntenraad uit Nunspeet

 

De patiëntenraad (PaR) van ziekenhuis St Jansdal bestaat uit leden die geen directe binding, maar wel affiniteit met het ziekenhuis of de gezondheidszorg in het algemeen hebben. Alle leden wonen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en voelen zich daardoor betrokken bij de kwaliteit van zorg in het St Jansdal. De PaR komt maandelijks bijeen om onderwerpen te bespreken die voor de patiënten van belang zijn. Een keer in de twee maanden heeft de PaR overleg met de Raad van Bestuur.

 

Wat doet de PaR?

Vanuit de gemeenschappelijke belangen van de patiënt geeft de PaR adviezen aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Diverse onderwerpen zoals kwaliteit van zorg, hygiëne, gastvrijheid, veiligheid, voorlichting en bezoektijden komen aan bod. De PaR toetst het ziekenhuisbeleid en stuurt waar nodig in een richting die aan gerechtvaardigde wensen en behoeften van patiënten tegemoetkomt.

 

De PaR zorgt ervoor goed op de hoogte te blijven van de vele ontwikkelingen die in St Jansdal en in de gezondheidszorg gaande zijn en is een spreekbuis voor alle patiënten die gebruik maken van St Jansdal in het gehele verzorgingsgebied.  Het werk van de patiëntenraad is dus van belang voor iedere huidige en toekomstige patiënt.

 

Wat wij vragen en bieden

In de patiëntenraad van het Ziekenhuis St Jansdal ontstaat per 1 september 2019 een vacature. Wij zoeken een lid uit de gemeente Nunspeet. St Jansdal is een middelgroot, regionaal ziekenhuis in Harderwijk met zo’n 2300 medewerkers, 180 medisch specialisten en 210 vrijwilligers.

Het ziekenhuis heeft vijf locaties, te weten Harderwijk, Lelystad, Dronten, Putten en Nijkerk. Belangrijke karakteristieken van het ziekenhuis zijn kwaliteit, gastvrijheid, betrokkenheid en persoonlijke zorg. Dit wordt samengevat in het motto: “Je zorgt voor elkaar”.

 

De profielschets van de leden ziet er als volgt uit:

- algemene maatschappelijke betrokkenheid;

- (enige) bestuurlijke ervaring;

- affiniteit met de gezondheidszorg ;

- de kandidaat moet in staat zijn om beleidsstukken te lezen en te beoordelen;

- ambitie om vanuit patiëntenperspectief praktisch te adviseren;

- goede communicatieve en contactuele eigenschappen;

- inzicht in het ziekenhuiswezen of in staat dit te verwerven;

- voldoende tijd

 

Wat wij bieden:

- de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de patiëntenzorg in onze regio;

- samenwerking in een enthousiast gevarieerd team met betrokken mensen;

- leerzame ervaringen en persoonlijke ontwikkeling.

 

De Patiëntenraad vergadert gemiddeld één middag per maand. Daarnaast moet rekening gehouden worden met minimaal nog één dagdeel per maand voor andere activiteiten, zoals deelname aan interne audits, afdelingsbezoeken en overlegsituaties. Voor de verrichte werkzaamheden ontvangen de leden een geringe vergoeding.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dim van Rhee, voorzitter van de Patiëntenraad, tel. 06 206 12 766.

 

Uw sollicitatiebrief kunt u vóór 28 juni 2019 sturen aan Ziekenhuis St Jansdal, secretariaat Patiëntenraad, Postbus 138, 3840 AC Harderwijk of aan PAR@stjansdal.nl.