l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Nieuwe belangenbehartigers locatie Lelystad

Eric van Luxemburg (43) woont in Lelystad en is als instructeur van de mbo-opleiding Zorg en Dienstverlening verbonden aan het ROC Almere. “Vanuit mijn betrokkenheid bij patiënten en de wens om hun belangen te vertegenwoordigen, heb ik mij ingezet voor de cliëntenraad van het MC Zuiderzee en zet ik mij nu in voor de PAR. Ik heb ruime ervaring binnen zorgorganisaties in de rol van facilitair manager en projectleider en herken goed wat patiënten nodig hebben.” 

 

Over de doorstart is Van Luxemburg positief. “De aanleiding is niet leuk, maar het is wel goed nieuws dat de zorg voor de Lelystedelingen blijft bestaan. De inwoners van Lelystad wensen een volwaardige Spoedeisende Hulp en Verloskunde, maar dat is helaas niet af te dwingen. Een doorstart van het ziekenhuis legt ook een enorme druk op de organisatie. Zaken als de bereikbaarheid, het parkeerbeleid en de wachttijden moeten goed geregeld en gewoon duidelijk zijn. Vanuit mijn achtergrond kan ik gericht advies uitbrengen over de facilitaire zaken. Daarbij zie ik mijn rol vooral als verbinder tussen patiënt en ziekenhuis.”

 

 

Aart Jan Smits (65) woont in Lelystad en heeft jarenlang gewerkt in het bedrijfsleven, in Nederland en internationaal. “Een paar jaar geleden zijn mijn vrouw en ik vanuit Twente verhuisd naar Lelystad. Om meer binding met de woonomgeving te krijgen, heb ik gereageerd op een vacature in de Flevopost voor deelname aan de cliëntenraad.” 

 

Smits voelt veel affiniteit met de zorg. “Mijn moeder heeft altijd in de zorg gewerkt en daarnaast ben ik – net als ieder mens - zelf patiënt. Ik denk dat het goed is om de zorg meer naar de patiënten toe te brengen. Ik ervaar en neem waar dat er een enorme afstand is tussen de patiënten en de ontwikkelingen in de zorg. Daar kan ik mij persoonlijk aan ergeren maar ik kan er ook wat aan doen. Vanuit de PAR gaan we in gesprek met de patiënt. We zijn er bij Open Dagen, spreken patiënten aan en stellen vragen via het digitale patiëntenpanel. De PAR draagt zo bij aan het opbrengen van meer begrip voor de zorgvrager en de zorgaanbieder.”

 

Meer informatie over de Patiëntenraad vindt u hier >