l

Direct contact

Telefoonnummers

Algemeen (receptie)

0341 - 463911

Afsprakenbureau, incl Dronten en Nijkerk 

0341 - 463890

Informatielijn inwoners Flevoland

0341- 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Vragen over MijnStjansdal.nl (8.30 - 12 u)

0341 - 463700 

 

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Medicamus Spoedpost (Harderwijk) 

0900 - 3410341

Website Medicamus Spoedpost Harderwijk 

Zorgaanbod in Lelystad

Vanaf 1 maart start St Jansdal met een uitgebreid zorgaanbod in Lelystad. Het uitgangspunt is om hier dezelfde poliklinische zorg te bieden als in het ziekenhuis van Harderwijk. Patiënten kunnen voor diagnostiek en behandeling terecht. 

 

SPREEKUUR MEDISCH SPECIALISMEN

Vrijwel alle maatschappen houden spreekuur in Lelystad, namelijk: 

 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Chirurgie
 • Dermatologie
 • Diëtetiek
 • Geriatrie
 • Gynaecologie/Obestetrie/Fertiliteitspoli
 • Interne Geneeskunde
 • Kaakchirurgie
 • KNO
 • Longgeneeskunde
 • Maag-darm-leverziekten
 • Medische psychologie
 • Neurologie
 • Orthopedie
 • Reumatologie
 • Urologie

 

OVERIGE ZORG

 

Spoedpoli

Vanaf 1 maart kunnen mensen van 08.00 tot 21.30 uur voor de basis spoedzorg op de spoedpoli terecht, zeven dagen per week.

Afspraak gaat altijd op verwijzing van de huisarts. Patiënten kunnen hier terecht met eenvoudige breuken, snij- en schaafwonden. Met ambulancediensten zijn goede afspraken gemaakt over hoe te handelen bij heel zieke patiënten
Meer informati

Meer informatie over de spoedpoli in Lelystad

 

Dagopname

Het St Jansdal Lelystad gaat ook zorg bieden waarbij een dagopname noodzakelijk is.

 

Het gaat hierbij om: 
- onderzoek,
- infuus (ook chemo),
- bloedtransfusies,
- behandeling of eenvoudige operaties.

In totaal doen de medisch specialisten 230 verschillende ingrepen. Dit varieert van een liesbreuk- of galblaasoperatie tot aan een kijkoperatie in de knie, het hechten van een achillespees of het verwijderen van poliepen. Opnames met overnachting zijn niet mogelijk; hiervoor moeten patiënten naar Harderwijk of naar een ander ziekenhuis.

 

De volgende specialismes gaan operaties uitvoeren in Lelystad:

 • Chirurgie
 • Urologie
 • Gynaecologie
 • Kaakchirurgie (op termijn)
 • Orthopedie
 • KNO

 

Functieafdeling

Op deze afdeling kunt u terecht voor o.a.  vaatonderzoek, longfunctieonderzoek, hartfunctieonderzoek, hersenfunctieonderzoek. of  inwendig kijkonderzoek (scopie), bijvoorbeeld in de darmen.

 

Afnamelaboratorium / prikpost

Patiënten kunnen hier terecht voor bloedafname en het inleveren van urine of ander onderzoeksmateriaal.

 

De prikpost is bedoeld voor patiënten die onderzoek laten doen op verzoek van:

 • medisch specialisten van St Jansdal
 • GGz  
 • huisartsen
 • verloskundigen.

 

Openingstijden: ma t/m vr 07:30 uur – 16:30 uur.

 

Belangrijk!

Per 18 februari heeft Atal Medial  geen prikpost meer in het ziekenhuis in Lelystad, zij zitten op een andere locatie. Als u via de prikpost van Atal Medial onderzoek laat doen, komt de uitslag alleen in het dossier van  de huisarts te staan en niet meer in het dossier van de medisch specialist van St Jansdal.

 

Als u bij de prikpost van St Jansdal in Lelystad onderzoek laat doen op verzoek van uw huisarts, komen de uitslagen wel in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van St Jansdal en kan de medisch specialist deze inzien. 

 

 

Radiologie
- röntgenfoto's
- MRI-scans
- CT-scans
- echo's

 

Lees meer over radiologie in Lelystad

 

Speciale voorzieningen

Bij sommige aandoeningen zijn speciale voorzieningen nodig om een goede diagnose te stellen of een veilige behandeling uit te voeren. Bijvoorbeeld bij een hartkatheterisatie, een  niersteenvergruizing of bij heel specifieke labonderzoeken. Hiervoor kunnen patiënten in St Jansdal Harderwijk of een ander ziekenhuis terecht

 

De bariatrie- HIV- en kinderdiabeteszorg

De bariatrie- HIV- en kinderdiabeteszorg zal St Jansdal niet over nemen. Patiënten die vanwege Bariatrie, HIV en kinderdiabetes in MC Zuiderzee onder behandeling waren, worden voor 28 februari gebeld door MC Zuiderzee. St Jansdal verleent deze zorg namelijk niet. Patiënten in de regio Emmeloord worden eerst gebeld door MC Zuiderzee met de vraag in welk ziekenhuis zij zorg willen ontvangen.