l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Naar de spoedpoli met hartproblemen

22 februari. Op de Spoedpoli in Lelystad kunnen patiënten tussen 8.00 en 17.00 uur met acute problemen terecht.

Te denken valt aan hartkloppingen, kortademigheid, pijn op de borst en ritmestoornissen zonder pijn op de borst of kortademigheid. Na 17.00 uitsluitend in overleg met de seh-arts in Harderwijk of de dienstdoende cardioloog. Mocht een huisarts of andere verwijzer vermoeden dat iemand opgenomen moet worden, dan moet de patiënt naar de Spoedeisende Hulp in Harderwijk. De ambulancedienst is goed op de hoogte van deze afspraken.