VIM Lunch

Aanleiding: 

 

Zowel de decentrale als de centrale VIM leden hebben aangegeven meer kennis te willen delen en elkaar te leren kennen vandaar de start van de VIM lunches.

 

Inhoud programma: 

 

Inzicht geven in ziekenhuisbrede trendskennismaking met de centrale VIM eigen input decentrale VIM: delen van voorbeelden of tips, stellen van vragen de huidige werkwijze: kan het beter?

 

 

 

Trainer: Evelien Beijerink.