Veilig werken met cytostatica

In deze module leer je op een veilige manier om te gaan met cytostatica. 

 

Leerdoelen:

Na het afronden van de e-learning module Veilig werken met cytostatica ken je:

  • de geldende protocollen m.b.t. het werken met cytostatica;
  • de veiligheidseisen rondom het werken met cytostatica. Voor jezelf, maar ook voor de patiënt;
  • de risicovolle handelingen die het omgaan met cytostatica, en patiënten die hiermee worden behandeld, met zich meebrengen.

 

Na het afronden van de e-learning module Veilig werken met cytostatica kun je:

  • de patiënt op juiste en volledige wijze informeren over de veiligheidseisen rondom het werken met cytostatica.

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten. 

 

Let op: Zodra je je voor een e-learning module registreert, betaalt het St Jansdal €5,-. Open daarom alleen de module als je deze daadwerkelijk wilt volgen.