Remifentanil

Remifentanil Patient-Controlled Analgesia (PCA)

 

Onlangs is een Standard Operating Procedure opgesteld voor het gebruik van remifentanil, zoals verzocht door de IGZ en zoals opgesteld door de werkgroep van de NVA, NVOG, KNOV en NVZA.

 

Remifentanil PCA wordt steeds vaker toegepast als pijnbestrijdingsmethode tijdens de bevalling. Deze methode biedt vele voordelen maar het blijft noodzakelijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke bijwerkingen en de acties die ondernomen kunnen worden indien deze optreden.

 

De volgende onderwerpen komen in de module aan bod: 

 

Remifentanil

 • Opiaten en opioïden
 • Remifentanil PCA
 • Samenvatting van de literatuur
 • Veiligheid voor moeder en kind
 • Potentiële voordelen van remifentanil
 • Potentiële nadelen
 • Standard Operating Procedure
 • Opleiding
 • Indicatiestelling
 • Informed consent
 • Toediening van remifentanil
 • Monitoring
 • Verslaglegging
 • Complicaties
 • Aandachtspunten
 • Checklist voor remifentanil-PCA-toediening

 

Procedurale sedatie en analgesie

 • Inleiding
 • Doelstelling
 • Juridische betekenis van richtlijnen

 

Sedatie bij volwassenen op locaties buiten de operatiekamer

 • Definities procedurele sedatie en/of analgesie
 • Sedatie en analgesie zijn niet hetzelfde
 • Definities van de sedatieniveaus
 • Anxiolyse
 • Matige sedatie
 • Diepe sedatie
 • Algehele anesthesie
 • Aanbevelingen

 

Morbiditeit, mortaliteit en veiligheid

 • Morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van sedatie en analgesie in Nederland
 • Definities
 • Sedatie en analgesie door niet-anesthesiologen
 • Overwegingen
 • Aanbevelingen

 

Risicoprofielen

 • Inleiding
 • ASA-classificatie
 • Argumentatie
 • Aanbeveling

 

Voorbereiding van de patiënt

 • Nuchter houden patiënt
 • Screening bij sedatie en analgesie
 • Informed consent

 

Vaardigheden en samenstelling sedatieteam

 • Vaardigheden van de niet-anesthesioloog
 • Samenstelling sedatieteam

 

Verantwoordelijkheden tijdens de procedure

 • De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
 • Voorbehouden handeling & sedatie
 • Optimale sedatie en analgesie

 

Monitoring

 • Klinische observatie
 • Bewaking van de oxygenatie (door middel van pulsoximetrie)
 • Bewaking van de ventilatie (door middel van capnografie)
 • Bloeddrukmeting
 • ECG-bewaking
 • Meting van het sedatieniveau
 • Toediening van zuurstof bij procedurele sedatie
 • Cardiopulmonale incidenten

 

Resuscitatie en noodprocedures

 

Ontslagcriteria

 • Recovery na procedurele sedatie
 • Recoveryperiode
 • Aanbevelingen
 • Criteria voor de bewaking tijdens de recoveryfase
 • Ontslagcriteria

 

Middelen

 • Algemeen
 • Obsolete middelen
 • Antagonisten
 • Atropine
 • Anafylaxie

 

Luchtweg

 • Het voorspellen van een potentieel moeilijke luchtweg
 • MOANS
 • Basale luchtwegmanoeuvres
 • Head tilt en chin lift
 • Jaw thrust
 • Oropharyngeale luchtweg
 • Nasopharyngeale luchtweg
 • Masker-ballon beademing