Patiëntveiligheid Awareness

Deze module is er op gericht jouw bewustzijn over patiëntveiligheid te vergroten en behandelt de regels omtrent alle vormen van patiëntveiligheid.

 

Leerdoelen:

Na het afronden van de e-learning module Patiëntveiligheid Awareness ken je:

  • de algemeen geldende regels voor het verhogen van patiëntveiligheid binnen het ziekenhuis op het gebied van: apparaat-, informatie-, gebouw- en medewerkerveiligheid.

 

Na het afronden van de e-learning module Patiëntveiligheid Awareness kun je:

  • jezelf een beeld vormen van de centrale rol die jij speelt bij het verhogen van patiëntveiligheid binnen het ziekenhuis op het gebied van: apparaat-, informatie-, gebouw- en medewerkerveiligheid.

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten. 

 

Let op: Zodra je je voor een e-learning module registreert, betaalt het St Jansdal €5,-. Open daarom alleen de module als je deze daadwerkelijk wilt volgen.