Hielprik

Met behulp van deze module kun jij jezelf bekwamen in het toedienen van een hielprik. Er wordt aandacht geschonken aan verschillende (theoretische) onderdelen, waarmee je bij het toedienen van een hielprik rekening moet houden.

 

Leerdoelen:

Na het afronden van de e-learning module Hielprik ken je:

  • de theorie die behoort bij het uitvoeren van een hielprik;
  • de aandachtspunten en risico’s die kleven aan het uitvoeren van een hielprik;
  • maatregelen om risico’s bij het uitvoeren van een hielprik tot een minimum te beperken;
  • het materiaal dat bij het uitvoeren van een hielprik wordt gebruikt.

 

Na het afronden van de e-learning module Hielprik kun je:

  • een hielprik volgens vaste handelingen veilig uitvoeren.

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten. 

 

Let op: Zodra je je voor een e-learning module registreert, betaalt het St Jansdal €5,-. Open daarom alleen de module als je deze daadwerkelijk wilt volgen.