Fysieke belasting

De mate waarin je belast kunt worden in jouw werk is voor niemand grenzeloos. Deze module geeft handvatten om psychische en fysieke klachten bij jezelf te signaleren, te voorkomen en er maatregelen tegen te kunnen nemen.

 

Leerdoelen: 

Na het afronden van de e-learning module Fysieke belasting kun je:

  • signalen van fysieke en psychische (over)belasting in jouw werk herkennen
  • gepaste maatregelen nemen om klachten te voorkomen
  • tips en suggesties toepassen om hier op een gezonde manier mee om te gaan

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten. 

 

Let op: Zodra je je voor een e-learning module registreert, betaalt het St Jansdal €5,-. Open daarom alleen de module als je deze daadwerkelijk wilt volgen.