ECG maken en lezen

Deze e-learning module is er op gericht verpleegkundigen te bekwamen in het werken met een ECG.

 

Leerdoelen:

Na het afronden van de e-learning module ECG maken en lezen ken je:

  • de anatomie en fysiologie van minimaal het hart;
  • de procedure van het maken van een ECG.

 

Na het afronden van de e-learning module ECG maken en lezen kun je:

  • een ECG op verschillende wijzen lezen en interpreteren.

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten. 

 

Let op: Zodra je je voor een e-learning module registreert, betaalt het St Jansdal €5,-. Open daarom alleen de module als je deze daadwerkelijk wilt volgen.