Beademing Anesthesie

Deze module is speciaal voor anesthesiemedewerkers, die zich willen bijscholen op het vlak beademing.

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten. 

 

Beademing IC

Deze module is speciaal voor medewerkers van de Intensive Care, die zich willen bijscholen op het vlak beademing.

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten. 

ECG maken en lezen

Deze e-learning module is er op gericht verpleegkundigen te bekwamen in het werken met een ECG.

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten. 

Fysieke belasting

De mate waarin je belast kunt worden in jouw werk is voor niemand grenzeloos. Deze module geeft handvatten om fysieke klachten bij jezelf te signaleren,  te voorkomen en er maatregelen tegen te kunnen nemen.

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten. 

Handhygiëne

Voor alle beroepen waarbij sprake is van direct patiëntcontact is het vanzelfsprekend, dat er hygiënisch gewerkt dient te worden. Met behulp van deze module leer je op welke wijze jij jouw handhygiëne kunt vergroten. 

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten. 

Hielprik

Met behulp van deze module kun jij jezelf bekwamen in het toedienen van een hielprik. Er wordt aandacht geschonken aan verschillende (theoretische) onderdelen,  waarmee je bij het toedienen van een hielprik rekening moet houden.

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten. 

Patiëntveiligheid Awareness

Deze module is er op gericht jouw bewustzijn over patiëntveiligheid te vergroten en behandelt de regels omtrent alle vormen van patiëntveiligheid.

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten. 

Patiëntveiligheid HFMEA

Deze module biedt een methodische wijze van handelen om de patiëntveiligheid in het St Jansdal te vergroten.

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten.