BOT intervisie

BOT Intervisie binnen het St. Jansdal.

 

Aanleiding.
Sinds 2007 houden wij ons bezig met het scholen van collegiale opvangers binnen de verschillende disciplines van ons ziekenhuis. Deze personen houden zich bezig met het begeleiden van collega’s die geconfronteerd zijn met een ingrijpende gebeurtenis tijdens het werk.
Bij deze scholing hoort ook het volgen van een intervisie bijeenkomst met als doel het bespreken van mogelijke werkproblemen/ leervragen die de collegiale opvangers tegenkomen tijdens hun taak.

 

Wat is intervisie?
Intervisie is onderlinge consultatie in een leergroep van gelijken.
Tijdens deze bijeenkomst bespreken we volgens een bepaalde intervisie methode een leervraag of werkprobleem vanuit het verleden, het heden of een leervraag/werkprobleem wat nog verwacht wordt in de toekomst. Zo ontstaat er een ervaringsgericht, zelfsturend leerproces, waardoor we met elkaar tot inzichten en oplossingen komen.

Intervisie is bevorderlijk voor een transparant communicatieklimaat en stimuleert een
opbouwende feedback cultuur.
Intervisie draagt bij aan zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
De ervaring leert dat men het een bijzonder plezierige, inspirerende en vooral veilige en effectieve manier vond om werkproblemen/leervragen met elkaar te bespreken.

 

Resultaat na afloop
1. Medewerkers zijn bekend met het gebruikte intervisie model en de regels daarbij
2. Medewerkers krijgen een bredere kijk op een probleem/vraag en ontwikkelen vaardigheden om problemen met elkaar te bespreken
3. Medewerkers oefenen in het geven van effectieve feedback
4. Persoonlijke groei wat betreft leren reflecteren, en het handhaven van een positief feedback klimaat.

 

Voor wie?
Belangrijk is dat de intervisie groep bestaat uit gelijken, de bijeenkomst is gericht op collega’s en maakt gebruik van het onderlinge vertouwen in een groep en op het delen van ervaringen, gevoelens en emoties.
Intervisie is geschikt voor alle afdelingen en alle disciplines.

 

NB
De intervisie bijeenkomsten zoals deze momenteel aangeboden worden door het BOT-Team kunnen alleen bijgewoond worden door de vaste collegiale opvangers binnen het St. Jansdal.
Indien je belangstelling voor een training intervisie hebt, neem dan contact op met de trainers.
Bij voldoende belangstelling kunnen de trainers intervisie bijeenkomsten organiseren met een open inschrijving.


Trainers
Anja van’t Klooster en Folienke Morren