BHV Materiaal en Middelen

Aanleiding

Deze training is bedoeld om de BHV-ers getraind te houden in het omgaan met Materiaal en Middelen t.b.v. de BHV bestijding.

 

Inhoud programma

Blussen beginnende brand met kleine busmiddelen

Gebruik EvacChair

Gebruik portofoons

Gebouwverkenning

Overige zaken die kunnen spelen m.b.t. calamiteitenbestrijding

 

De training duurt 1 uur.

 

Trainer

Hans van Bemmel en Wessel Willemsen