Beademing Anesthesie

Deze module is speciaal voor anesthesiemedewerkers, die zich willen bijscholen op het vlak beademing.

 

Leerdoelen: 

Na het afronden van de e-learning module Beademing Anesthesie ken je:

  • de principes van mechanische beademing op de OK;
  • de fysiologie van de ademhaling;
  • de vormen van mechanische beademing voor de OK;
  • de beademingsparameters;
  • het gesloten systeem van beademing;
  • de begrippen apnoe en tachypnoe.

 

Na het doorlopen van de e-learning module Beademing Anesthesie kun je:

  • de ventilator bedienen;
  • de juiste parameters instellen en ervoor zorgen dat deze instellingen voortdurend  overeenkomen met de behoefte van de patiënt;
  • meedenken met de anesthesiologen over noodzakelijke veranderingen in de beademing.

 

Te behalen punten: Voor het afronden van deze module krijg je 2 punten. 

 

Let op: Zodra je je voor een e-learning module registreert, betaalt het St Jansdal €5,-. Open daarom alleen de module als je deze daadwerkelijk wilt volgen.