l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Planning nieuwe patiënten van start

13 februari 2019. De patiëntenlijsten van MC Zuiderzee worden deze week overgedragen aan St Jansdal. Vanaf 15 februari start St Jansdal met het maken van afspraken in Lelystad. Op deze lijsten staan mensen die poli-afspraken hebben, die op een operatie wachten, die een opname nodig hebben of die door de huisarts zijn doorverwezen. Uiteraard wordt rekening gehouden met mensen die voorrang hebben omdat bijvoorbeeld hun behandeling door moet lopen. Te denken valt bijvoorbeeld aan chemotherapie of andere infusen. De medisch specialisten van MC Zuiderzee, van St Jansdal en de huisartsen geven aan welke patiënten snel moeten worden ingepland.

Patiënten die tussen 1 maart en 30 juni een afspraak, opname of operatie zouden moeten krijgen, worden de komende maanden gebeld. De mensen die na 1 juli een afspraak hebben krijgen een brief thuis gestuurd.

 

Om alle patiënten van MC Zuiderzee te kunnen bereiken is een gefaseerde planning nodig. Wij streven er naar om iedereen voor 30 april per telefoon of per brief benaderd te hebben.

 

Patiënten die vanwege Bariatrie, HIV en kinderdiabetes in MC Zuiderzee onder behandeling waren,worden voor 28 februari gebeld door MC Zuiderzee. St Jansdal verleent deze zorg namelijk niet. Patiënten in de regio Emmeloord worden eerst gebeld door MC Zuiderzee met de vraag in
welk ziekenhuis zij zorg willen ontvangen.