l

Direct contact

Telefoonnummers

Algemeen (receptie)

0341 - 463911

Afsprakenbureau, incl Dronten en Nijkerk 

0341 - 463890

Informatielijn inwoners Flevoland

0341- 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Vragen over MijnStjansdal.nl (8.30 - 12 u)

0341 - 463700 

 

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Medicamus Spoedpost (Harderwijk) 

0900 - 3410341

Website Medicamus Spoedpost Harderwijk 

Basis budgetpolissen hebben beperkingen!

Vrijwel alle zorgverzekeraars bieden een budgetpolis aan. Een budgetpolis heeft een lagere premie. Daartegenover staat dat de verzekeraar niet met alle ziekenhuizen een contract afsluit (beperktere keuzevrijheid voor patiënt) en dat de patiënt vaak een lager vergoedingspercentage krijgt van de zorgverzekeraar. 

 

Heeft u twijfel of u wel of geen budgetpolis heeft? Neem dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar. 

Spoedeisende hulp, verloskunde en zorg na een tertiaire verwijzing (doorverwijzing vanuit een andere specialist vanwege ontbreken van kennis, ervaring en/of faciliteiten) vallen wel onder de vergoedingen. 

 

Wij adviseren om voorafgaand aan een afspraak of behandeling in het St Jansdal uw zorgverzekering te raadplegen of de afspraak op de polikliniek of verwachte behandeling wel vergoed wordt.