l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Basis budgetpolissen hebben beperkingen!

Vrijwel alle zorgverzekeraars bieden een budgetpolis aan. Een budgetpolis heeft een lagere premie. Daartegenover staat dat de verzekeraar niet met alle ziekenhuizen een contract afsluit (beperktere keuzevrijheid voor patiënt) en dat de patiënt vaak een lager vergoedingspercentage krijgt van de zorgverzekeraar. 

 

Heeft u twijfel of u wel of geen budgetpolis heeft? Neem dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar. 

Spoedeisende hulp, verloskunde en zorg na een tertiaire verwijzing (doorverwijzing vanuit een andere specialist vanwege ontbreken van kennis, ervaring en/of faciliteiten) vallen wel onder de vergoedingen. 

 

Wij adviseren om voorafgaand aan een afspraak of behandeling in het St Jansdal uw zorgverzekering te raadplegen of de afspraak op de polikliniek of verwachte behandeling wel vergoed wordt.