l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Patiëntenpanel: ‘Lelystad: een prachtige kans!’

Of het nu gaat om de wachttijden, de bereikbaarheid van het ziekenhuis of de privacy van de patient. Binnen het St Jansdal maakt de patientenraad (PaR) zich sterk voor de algemene belangen van de patiënten. Dim van Rhee, voorzitter van de PAR, over het belang van de raad, belangrijke speerpunten en de impact van de uitbreiding in Lelystad.

Zeven jaar geleden werd zijn aandacht getrokken door een vacature in een Harderwijks huis-aan-huisblad: St Jansdal zocht een nieuw lid voor de patientenraad. Dim van Rhee solliciteerde naar de functie met als motivatie ‘trots’ op zoals hij zelf zegt ‘ons ziekenhuis’.

 

 

“Het St Jansdal is er echt voor de mensen, je bent hier geen nummer. Dat lees je ook steeds terug op ZorgkaartNederland en dat blijkt ook uit een score van 8,7 en soms hoger. Ik heb het persoonlijk ook ervaren. Ik ben een aantal keer opgenomen geweest. Dat waren zeker niet de makkelijkste periode in mijn leven. Desondanks kijk ik er met een warm gevoel op terug. En aan dat ziekenhuis wil ik bijdragen vanuit een patiënten invalshoek. Dat doe ik nu zeven jaar in de PaR, samen met acht anderen die zich vrijwillig inzetten voor het belang van de patient. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond en discipline.” De laatste 25 jaar van zijn werkzame leven werkte Dim bij de onderwijsinspectie, onder andere als toezichthouder. “Ik kijk daardoor op een bepaalde manier naar kwaliteit en professionalisering en dat kan ik inbrengen in de patientenraad.”

 

Een vaardigheid die de afgelopen maanden, voorafgaand aan de doorstart van het ziekenhuis in Lelystad, goed van pas kwam. “Het einde van het MC Zuiderzee in Lelystad betekende ook een eind voor de cliëntenraad van dat ziekenhuis. “We zijn in gesprek gegaan met de cliëntenraad over onderwerpen die op de agenda stonden en over de voortzetting van de raad. We hebben de optie overwogen voor deelraden in Lelystad, Harderwijk en Dronten. Maar het gaat om één ziekenhuis dat activiteiten ontplooit op meerdere plekken, dan is het handiger om één patientenraad te hebben met vertegenwoordigers vanuit elke gemeente.

 

Gezien de omvang van zowel Harderwijk als Lelystad zijn er twee vertegenwoordigers uit deze gemeenten. We bedienen nu het gehele verzorgingsgebied van het St Jansdal. Overigens is het niet zo dat het St Jansdal voor het eerst de polder binnenstapt. Zo wordt dat wel eens gezien. Maar er staat al een polikliniek in Dronten en veel inwoners uit Zeewolde kwamen al naar het St Jansdal in Harderwijk.”

 

Bruikbare input van patiënten

Om de belangen van de patiënten goed te kunnen behartigen, is het voor de PaR belangrijk om in nauw contact met ze te staan en hun verhalen te horen. Daarom gaan de leden naar buiten toe, zo waren ze onlangs aanwezig op de Open Dag in Lelystad. Sinds een jaar krijgt de raad ook input vanuit het digitale patiëntenpanel. “Het panel is voor ons een grote meerwaarde. Er zitten patiënten en bewoners uit ons gehele verzorgingsgebied. Voorheen gingen we uit van onze visie en hoe wij dachten dat patiënten ergens tegenaan kijken. Nu kunnen we via online enquêtes korte vragen voorleggen over specifieke thema’s, zoals recentelijk de mening omtrent een volledig rookvrij ziekenhuis. De feedback nemen we mee in ons advies richting de raad van bestuur.”

 

De uitbreiding van activiteiten van het St Jansdal in Lelystad was bij uitstek een onderwerp om voor te leggen aan het panel, en dan in het bijzonder wat men vond van de uitbreiding.

“Een van de vragen was: ‘Zie je het als een mooie kans of een te groot risico?’ Een overgrote meerderheid noemde het een prachtige kans en reageerde met ‘vooral doen!’ We kregen ook te horen dat men verwacht dat door de uitbreiding de wachttijden gaan oplopen. Het St Jansdal heeft kortere wachttijden dan andere ziekenhuizen in Nederland, we zitten ver onder de landelijke norm en dat willen we natuurlijk zo houden. Mochten de wachttijden langer worden, dan kijken we of en hoe we het kunnen oplossen. Soms is het een structureel probleem, neem het tekort aan kinderartsen. Op enig moment zullen we ook de panelleden uit Lelystad vragen wat zij vinden van het nieuwe ziekenhuis, daar is het nu nog te vroeg voor.”

 

Persoonlijke aandacht
Het bieden van persoonlijke aandacht is een belangrijk speerpunt van het St Jansdal. Het heeft zich enkele jaren geleden vertaald in een onderzoek door de PaR naar de zorg voor de oudere en kwetsbare patiënten. Een project waar Dim met een goed gevoel op terugkijkt. “We wilden graag weten hoe de buitenwereld naar de zorg voor deze mensen kijkt. Dus de huisartsen, de wijkverpleegkundigen en de organisaties die een relatie hebben met het ziekenhuis omdat ze cliënten doorsturen. Er kwamen twee belangrijke dingen uit. Ten eerste dat het doorsturen van deze groep mensen van de ene naar de andere wachtruimte soms best verwarrend voor hen kan zijn. Wij hebben voorgesteld om de verschillende zorgverleners daarom bij de patiënten langs te laten komen. Dat idee werd positief ontvangen en is overgenomen door het bestuur. Het wordt nog niet in alle gevallen uitgevoerd maar de bereidheid is er.

 

Wat we verder veel terugkrijgen en wat een landelijk probleem is in de zorg, is de nazorg voor de oudere en kwetsbare mensen wanneer ze op de spoedeisende hulp terechtkomen. Dat is vaak ’s avonds en in het weekend. Soms zijn ze zo kwetsbaar dat ze niet naar huis kunnen of durven. Wat doe je dan? We hebben er nog geen oplossing voor kunnen bedenken. Het onderzoek heeft ook geleid tot een stuurgroep die in 2019 kijkt naar de manier waarop we oudere en kwetsbare patiënten nog beter tegemoet kunnen treden.”

 

Privacybestendig

Het onderwerp dat momenteel hoog op de agenda staat is volgens de voorzitter privacy. “Daarin is nog een wereld te winnen. Bijvoorbeeld op de poli’s. Als je aan de balie staat, kunnen anderen meeluisteren. Ons voorstel was een scherm, zoals een glazen wand. Dat is in een aantal poli’s gerealiseerd maar nog niet op alle plekken. Verder zijn vierpersoonskamer op de verpleegafdeling allesbehalve privacybestendig. Je bent als patient verplicht om mee te luisteren naar wat er tegen je kamergenoten wordt gezegd. Er komt een verbouwing van de verpleegafdelingen in Harderwijk en dan zullen er ook eenpersoonskamers komen.”

 

Als tweede aandachtspunt noemt Dim het intensiveren van de contacten met patiëntenorganisaties. “Het St Jansdal belegt regelmatig informatiebijeenkomsten met patiëntenorganisaties om voorlichting te geven aan patiënten en hun families. Wij willen graag in beeld krijgen met welke organisaties er contacten zijn. Binnen patiëntenorganisaties zit veel ervaringsdeskundigheid. Als je die kunt matchen met de medische deskundigheid van het ziekenhuis komt dit ten goede van de patient. En daar doen we het voor.”

 

Astrid Dhanai