l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

De organisatie


Relinde-Weil_StJansdal

Het ziekenhuis wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. Het besturingsmodel is collegiaal, waarbij de voorzitter verantwoordelijk is voor het tot stand komen van de besluitvorming. Op het bestuur van de Raad van Bestuur wordt toegezien door een onafhankelijke Raad van Toezicht. 

Folders en Info

Raad van Bestuur

Het ziekenhuis wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. Het besturingsmodel is collegiaal, waarbij de voorzitter verantwoordelijk is voor het tot stand komen van de besluitvorming. Op het bestuur van de Raad van Bestuur wordt toegezien door een onafhankelijke Raad van Toezicht. 

 

Drs. R.J. (Relinde) Weil, voorzitter Raad van Bestuur

Per 15 mei 2016 is Relinde Weil in dienst als voorzitter van de Raad van Bestuur van ziekenhuis St Jansdal. 

 

Dr. L.A. (Leonie) Boven, lid Raad van Bestuur

Per 15 oktober 2018 is Leonie Boven in dienst als lid van de Raad van Bestuur van ziekenhuis St Jansdal. 

 

Drs. A.J.T. (Arend Jan) Poelarends RA, lid Raad van Bestuur

Per 1 mei 2020 is Arend Jan Poelarends in dienst als lid van de Raad van Bestuur van ziekenhuis St Jansdal. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is onafhankelijk en adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2022 uit de volgende leden:

De heer Drs. H. de Jong (voorzitter)

De heer Drs. H. van der Stelt (vice voorzitter)

Mevrouw Drs. C.J.M. Noordermeer Van Loo 

De heer Prof. dr. G.P.A. Smit

Mevrouw Drs. J. M. Niessen

 

De onderwerpen waarmee de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich bezighouden, vindt u terug in onze jaardocumenten. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg, lees de Toezichtvisie.

Stichting Christelijk Ziekenhuis St Jansdal

Op 1 januari 1976 werd de stichting Stichting Christelijk Ziekenhuis St Jansdal opgericht. Deze nam het beheer van de drie ziekenhuizen over en de fusie was juridisch een feit. Na veel jaren van voorbereiding was in mei 1987 het nieuwe ziekenhuis klaar en op 8 juli van dat jaar konden alle patiënten overgebracht worden naar het nieuwe ziekenhuis St Jansdal. Prinses Margriet heeft het ziekenhuis op 15 maart 1988 officieel geopend. 

Waar komt onze naam vandaan?

De naam ‘St Jansdal’ is afkomstig van een middeleeuws klooster bij Ermelo, dat lang voor de reformatie werd gebouwd. Dit klooster behoorde rond de veertiende eeuw toe aan de orde van Sint Jan, genoemd naar Johannes de Doper. Sinds 1113 na Christus heeft deze orde de verpleging van pelgrims en zieken op zich genomen. 

Het vignet

De duif in het vignet van het St Jansdal is gebaseerd op het Bijbelverhaal over Johannes de Doper. Johannes heeft ook Jezus gedoopt. Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen, de duif als het symbool van de Heilige Geest. Daarom is de duif in het vignet van het St Jansdal opgenomen. Bezoekers, patiënten en medewerkers komen dit symbool in het ziekenhuis en op het drukwerk steeds weer tegen.

Bestuur Vereniging Medische Staf

De aan het ziekenhuis verbonden medisch specialisten zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). Deze staf kent een bestuur (bestuur VMS), gekozen door en uit leden van de VMS, aangevuld met de voorzitters van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Vereniging Stafleden in Dienstverband (VSD). De plenaire staf komt in ieder geval jaarlijks bijeen. De kernstaf komt maandelijks bijeen en is het besluitvormend orgaan binnen de VMS en bestaat uit een afgevaardigde per vakgroep.

 

Het bestuur VMS vergadert wekelijks onderling en tweewekelijks met de Raad van Bestuur en één tot twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. Verder is de voorzitter van de VMS aanwezig bij de vergaderingen van het Management Team (MT) en MT zorg . Periodiek vindt een strategische bespreking plaats met de Raad van Bestuur, het MT en een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Het bestuur VMS wordt ondersteund door mevrouw R. (Ria) Poel, stafsecretaris. 

 

Samenstelling bestuur vereniging medische staf:

 

J.J. (Jaap) Driest, MDL-arts voorzitter
S.W. (Sonja) de Jong, neuroloog secretaris
C.E.J. (Chris) de Jong, radioloog penningmeester
A.F.L. (Alexander) Later, internist-nefroloog lid (voorzitter VSD)
J.Th.H. (Hans) van Berkel, uroloog lid
L.P.C. (Charlotte) Blase, SEH-arts lid
Th.F.M. (Dorus) Fennis, neuroloog lid (voorzitter MSB)

 

Wij verzoeken u alle correspondentie ten behoeve van (één van de leden van) het bestuur te adresseren aan de stafsecretaris, intern postvaknummer 64, of per e-mail. Het bestuur is telefonisch te bereiken via tel.nr. 0341-463896.