l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Bestuur Vereniging Medische Staf

De aan het ziekenhuis verbonden medisch specialisten zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). Deze staf kent een bestuur (bestuur VMS), gekozen door en uit leden van de VMS, aangevuld met de voorzitters van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Vereniging Stafleden in Dienstverband (VSD). De plenaire staf komt in ieder geval jaarlijks bijeen. De kernstaf komt maandelijks bijeen en is het besluitvormend orgaan binnen de VMS en bestaat uit een afgevaardigde per vakgroep.

De aan het ziekenhuis verbonden medisch specialisten zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). Deze staf kent een bestuur (bestuur VMS), gekozen door en uit leden van de VMS, aangevuld met de voorzitters van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Vereniging Stafleden in Dienstverband (VSD). De plenaire staf komt in ieder geval jaarlijks bijeen. De kernstaf komt maandelijks bijeen en is het besluitvormend orgaan binnen de VMS en bestaat uit een afgevaardigde per vakgroep.

 

Het bestuur VMS vergadert wekelijks onderling en tweewekelijks met de Raad van Bestuur en één tot twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. Verder is de voorzitter van de VMS aanwezig bij de vergaderingen van het Management Team (MT). Periodiek vindt een strategische bespreking plaats met de Raad van Bestuur, het MT en een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Het bestuur VMS wordt ondersteund door mevrouw R. (Ria) Poel, stafsecretaris. 

 

Samenstelling bestuur vereniging medische staf:

 

C.T.J.M. (Carel) Doreleijers, anesthesist voorzitter
J.J. (Jaap) Driest, MDL-arts vice-voorzitter/secretaris
L.P.C. (Charlotte) Blase, SEH-arts penningmeester
E.A. (Eugène) van Beek, cardioloog lid (voorzitter VSD)
J.Th.H. (Hans) van Berkel, uroloog lid
C.D. (Cas) Colder, longarts lid (voorzitter MSB)
S.W. (Sonja) de Jong, neuroloog lid

 

Wij verzoeken u alle correspondentie ten behoeve van (één van de leden van) het bestuur te adresseren aan de stafsecretaris, intern postvaknummer 64, of per e-mail. Het bestuur is telefonisch te bereiken via tel.nr. 0341-463896.