l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Verpleging-samen

Overig

Waarom kan ik geen gegevens van voor 1 oktober 2016 inzien?

In MijnStJansdal ziet u gegevens die vanaf 1 oktober 2016 ingevoerd zijn in het Elektronisch Patiëntendossier. In de aanloop naar een geplande afspraak worden de volgende medische gegevens in MijnStJansdal zichtbaar: actuele gezondheidsproblemen, medicatie, allergieën en in het ziekenhuis bekende vaccinaties. Gesloten gezondheidsproblemen worden niet zichtbaar in MijnStJansdal. Deze oudere medische gegevens zijn wel zichtbaar voor uw behandelteam.

 

Wat is het verschil tussen het landelijk EPD en het St Jansdal EPD?

Het landelijke EPD, ook wel Landelijk Schakelpunt (LSP) genoemd, is een beveiligd netwerk waarop zorgverzekeraars, apotheken en medische specialisten zich kunnen aansluiten. Hier vindt de onderlinge uitwisseling van medische gegevens plaats. Het verschil tussen het landelijk EPD en het St Jansdal EPD is dat uw dossier van het ziekenhuis alleen inzichtelijk is voor de zorgverleners van het St Jansdal. Uw gegevens worden niet gedeeld via het LSP.  Zorgverleners buiten het ziekenhuis en ook zorgverzekeraars kunnen dus niet in het EPD van het St Jansdal kijken. Ook is uw dossier bij de huisarts niet inzichtelijk voor de zorgverleners van het St Jansdal.

 

Alleen informatie van uw apotheek of apotheken is zichtbaar voor het ziekenhuis. Dit alleen nadat u uw apotheek hiervoor toestemming heeft gegeven. Om fouten bij medicijnvoorschrijving te helpen voorkomen, is het belangrijk dat u uw apotheek toestemming geeft voor het overdragen van uw medicatiegegevens. Dit kan via www.ikgeeftoestemming.nl.  

 

Is MijnStJansdal beschikbaar in het buitenland?

Ja! Als u MijnStJansdal heeft geactiveerd, dan heeft u ook toegang tot uw dossier in het buitenland. Zowel via de website als de app. Bij gebruik van de app is het belangrijk om Nederland te selecteren als land.

 

Kan ik na het overlijden van een dierbare zijn of haar MijnStJansdal inzien?

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien. U mag alleen uw eigen dossier inzien. Dat is wettelijk zo geregeld. Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten. In dat geval kunt u contact opnemen met de behandelend arts. Bespreek uw vragen met hem of haar.

 

Kan ik als gemachtigde het MijnStJansdal van een overleden patiënt inzien?

Nee. Gemachtigden hebben geen recht om het medische dossier van een overleden patiënt in te zien. Het MijnStJansdal-account van een overleden patiënt wordt inactief gemaakt. Hierdoor heeft u als gemachtigde geen inzage meer in het dossier. Het MijnStJansdal-account wordt inactief gemaakt zodra het St Jansdal op de hoogte wordt gesteld van het overlijden en dit heeft verwerkt in het dossier van de betreffende patiënt.