l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

StJansdalLelystad

Patiënten MC Zuiderzee overgedragen aan St Jansdal

Alle patiënten van MC Zuiderzee zijn overgedragen aan St Jansdal. Het gaat hierbij om bijna vijftienduizend patiënten. Wij zijn gestart met het maken van afspraken voor nieuwe patienten in St Jansdal Lelystad.

 

  • De verwijsbrieven die naar MC Zuiderzee zijn gestuurd door de huisarts en nog open staan, zijn overgedragen aan St Jansdal. Wij gaan deze patiënten in maart 2019  benaderen. Wij nemen dus contact met u op. U hoeft hiervoor niets te doen.

  • Patiënten die tussen 1 maart en 30 juni een afspraak, opname of operatie zouden moeten krijgen, worden de komende maanden door ons gebeld. Wij nemen dus contact met u op. U hoeft hiervoor niets te doen.

  • De mensen die na 1 juli een afspraak hebben krijgen een brief thuis gestuurd.

 

In eerste instantie ligt onze focus op urgente patiënten, bijvoorbeeld patiënten die chemotherapie en andere infusen nodig hebben. De medisch specialisten van MC Zuiderzee, van St Jansdal en de huisartsen geven aan welke patiënten snel moeten worden ingepland. 

Omdat er 15.000 mensen op onze werklijsten staan, is deze gefaseerde planning nodig. Wij streven er naar om iedereen voor 30 april per telefoon of per brief benaderd te hebben.

 

 

Op onze werklijsten staan mensen die:

  • poli-afspraken hebben,
  • op een operatie wachten,
  • een opname nodig hebben
  • door hun huisarts zijn doorverwezen voor een afspraak bij een medisch specialist.

 

Bariatrie, HIV en kinderdiabetes patienten

Patiënten die vanwege Bariatrie, HIV en kinderdiabetes onder behandeling waren in MC Zuiderzee kunnen helaas niet in St Jansdal terecht. Wij verlenen deze zorg namelijk niet.