l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Wachtlijst curator

17 april. Van de curator hebben we een wachtlijst ontvangen met hierop de gegevens van achttienduizend patiënten die onder behandeling waren bij MC Zuiderzee. Op basis van deze wachtlijst bellen we patiënten.

In de praktijk merken we helaas dat deze lijst incompleet is. Niet alle patiënten die een afspraak hadden, blijken er namelijk op te staan. Dat is uiteraard zeer vervelend. Mocht u zich zorgen maken dan kunt u telefonisch contact opnemen met 0341-46 3590.

 

Een speciaal telefoonteam is bezig om patiënten te bellen die tussen 1 maart en 30 juni een afspraak hadden staan. De vraag aan hen is of zij de behandeling bij St Jansdal willen voortzetten. Bij dit eerste telefoontje geeft de patiënt ook meteen wel of geen toestemming voor dossieroverdracht. Bij toestemming gaat de overzetting van het dossier lopen. Als de patiënt bij ons de behandeling wil voortzetten, volgt een tweede telefoontje om een afspraak te maken.


Bent u onder behandeling in een ander ziekenhuis?
Indien u in een ander ziekenhuis uw behandeling wilt voortzetten dan het St Jansdal Lelystad, dan kan de behandelend arts daar de medische gegevens opvragen namens de patiënt. U hoeft dan niet zelfstandig uw medisch dossier op te vragen via een formulier. Dit voorkomt dat we dubbele aanvragen moeten verwerken. Bij voorkeur dragen we de gegevens rechtstreeks over aan een andere zorgverlener. Dit is de meest veilige manier.


Mocht u toch zelf een kopie willen opvragen bij ons dan kan dat door middel van een
aanvraagformulier.
Download het op de website www.stjansdal.nl/Lelystad en vul het in.
• U mailt het formulier en de bijlagen naar toestemming@stjansdal.nl of
• U verstuurt dit per post naar Ziekenhuis St Jansdal Lelystad, afdeling Transitieteam
Zorglogistiek, Ziekenhuisweg 100, 8233 AA Lelystad.
Patiënten die na 1 juli een afspraak hadden staan krijgen een brief thuis. Hierin staan de
stappen beschreven die zij kunnen nemen om hun behandeling voort te zetten.


Het kan zijn dat u met spoed uw dossier nodig heeft. U kunt dan bellen met 0341-46 3590