l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Verschillende poliklinieken ouderengeneeskunde

Algemene polikliniek geriatrie

Hier worden de oudere patiënten onderzocht bij wie de onderliggende problemen niet direct duidelijk zijn of de complexiteit groot is. In St Jansdal Lelystad werken klinisch geriater Arnout van der Molen en internist-ouderengeneeskunde Ouafae Karimi.

De geheugenpolikliniek

Hier worden patiënten gezien met klachten van vergeetachtigheid. Ook jongere patiënten met geheugenklachten kunnen hier terecht. Het bezoek aan de geheugenpolikliniek geriatrie wordt gecombineerd met een onderzoek door de neuroloog en een bespreking in het multidisciplinaire geheugenteam. Naast neurologen, geriaters en psychologen zijn hier ook behandelaars van GGZ Centraal betrokken. De geheugenpoli sluit aan bij het Netwerk Dementie in de regio.

 

De valpolikliniek

Hier worden patiënten gezien met mobiliteitsstoornissen die twee keer of meer gevallen zijn in het afgelopen jaar. Zij worden onderzocht door de geriater, de verpleegkundige geriatrie en de fysiotherapeut.

 

Semispoed afspraak

Dit is een snelle-afspraak-mogelijkheid, wanneer de huisarts binnen een week een geriatrische analyse wil hebben.

 

Meer informatie over geriatrie vindt u hier >

 

De belangrijkste redenen waarom patiënten verwezen worden zijn:

  • Onverklaarde achteruitgang in gezondheid en/of functioneren
  • (Acute) verwardheid of geheugenproblemen
  • Somberheid, eenzaamheid en levensfaseproblematiek
  • Afwijkend gedrag
  • Mobiliteitsproblemen en (de neiging tot) vallen
  • Toenemende hulpbehoevendheid
  • Polyfarmacie (gelijktijdig gebruik meerdere geneesmiddelen)
  • Combinaties van bovenstaande problemen
  • Eén of een combinatie van bovenstaande problemen met daarbij een zorgprobleem
  • Screening voorafgaande aan een operatie