l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Stand van zaken medewerkers Lelystad

Het St Jansdal denkt voor de opschaling in Harderwijk en voor de bemensing van St Jansdal Lelystad in totaal 330 fulltime medewerkers nodig te hebben. Omdat veel mensen in deeltijd werken zullen dit er qua aantal meer zijn. Na het faillissement konden de medewerkers van Lelystad hun interesse kenbaar maken. Aan de hand hiervan zijn rond de 675 mensen uitgenodigd voor een speeddate waarin de ervaring en het CV van de medewerkers is besproken.

St Jansdal heeft sinds 1 december 2018 283 medewerkers gebeld en een baanaanbod gedaan. Hierbij zijn alle functiegroepen betrokken; medisch, verplegend en ondersteunend personeel.

 

Inmiddels hebben 201 medewerkers het baan- en bijbehorende arbeidsvoorwaardenaanbod van St Jansdal geaccepteerd. Een aantal moet nog een terugkoppeling geven. Vanaf 18 januari hebben medewerkers geen direct baanaanbod meer gekregen op basis van de speeddates. Wel worden medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen van harte uitgenodigd om te solliciteren op vacatures.

 

Het beleid van St Jansdal is dat bij gelijke geschiktheid een voormalig medewerker van de MC IJsselmeerziekenhuizen voorrang krijgt.

 

De meeste vakgroepen van St Jansdal hebben er voor gekozen om nieuwe vakgroepsgenoten via een reguliere sollicitatieprocedure aan te nemen. Een deel van deze procedures is afgerond. Een groot deel loopt echter nog. Gekoerst wordt op aanname per 1 maart. Op dit moment is bekend dat tien medisch specialisten uit Lelystad van St Jansdal een aanbod hebben gekregen.

 

De kliniek van St Jansdal Harderwijk is opgeschaald met betrekking tot bedden en verpleegkundigen. Op dit moment werken er al zo’n vijftig verpleegkundigen uit Lelystad