l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)

01 mei. De KNO-artsen onderzoeken en behandelen aandoeningen van de keel, neus en oren. Minder bekend is dat zij ook aandoeningen in het hoofd- en halsgebied behandelen. 

Hoofd- en hals chirurgie richt zich op de diepere lagen van hals, mond, keel, strottenhoofd en neus. Het gaat hierbij voornamelijk over kanker en goedaardige dan wel kwaadaardige halstumoren. 

Plastische aangezichts-chirurgie richt zich vooral op wat er aan de buitenkant te zien is; bijvoorbeeld het opereren van huidkanker en cosmetische ingrepen. KNO-arts Perry van der Heijden is gecertificeerd voor plastische aangezichtschirurgie. Op deze pagina leest u daar meer over. Ook kunt u bij de KNO-arts terecht met spraak- en taalstoornissen, duizeligheid en oorsuizen. 

 

Lelystad 

Elke werkdag houden medewerkers en artsen van polikliniek KNO spreekuren in Lelystad. Het team doet daar ook diverse ingrepen en operaties. Er zijn onlangs twee nieuwe KNO-artsen aangenomen: Leonie Bruine de Bruin en Kim de Rooij. Daarmee is het KNO-team compleet. Samen met KNO-artsen Robert Bettman en Don Quaedvlieg houden zij spreekuur in Lelystad. 

 

De meest voorkomende ingrepen in Lelystad zijn:

  • Het knippen van keelamandelen bij volwassenen, 
  • Neus- en neusbijholteoperaties, Stembandoperaties, Trommelvliessluitingen, 
  • Het verwijderen van huidtumoren, 
  • Het plaatsen van buisjes bij volwassenen. 

De wacht- en toegangstijden zijn kort in Lelystad.  

 

Neuscorrectie door de KNO-arts

 

Cosmetische ingrepen in het gezicht  

KNO-arts Perry van der Heijden is gecertificeerd voor plastische aangezichtschirurgie. Patiënten zijn in het St Jansdal dus in aantoonbaar veilige handen voor neuscorrecties, oor(lel)correcties, littekencorrecties, ooglidcorrecties en andere cosmetische, chirurgische behandelingen in het gezicht. In Nederland zijn ongeveer twintig artsen die dit certificaat voor plastische aangezichtschirurgie hebben behaald.

 

Onderzoek op de polikliniek

 

Ons team:

R.H.R. (Robert) Bettman, KNO-arts

Robert is sinds 2002 aan het St Jansdal verbonden. Zijn specialisaties zijn esthetische en reconstructieve aangezichtschirurgie. 

 

D.G.A. (Don) Quaedvlieg

Don werkt sinds 1998 in het St Jansdal. Zijn specialisatie is oorchirurgie. 

 

L. (Leonie) Bruine de Bruin, KNO-arts

Leonie is onlangs voor het St Jansdal gaan werken. Haar specialisatie is otologie (oren en gehoor). 

 

K.A. (Kim) de Rooij, KNO-arts

Kim is afgelopen voorjaar voor het St Jansdal gaan werken. Haar specialisatie is laryngologie (stemproblemen en slikproblemen). 

 

G.W.A. (Gerben) Tjebbes, KNO-arts

Gerben werkt sinds 2002 voor het St Jansdal. Zijn specialisatie is halschirurgie.

 

P. (Perry) van der Heijden, KNO-arts 

Perry is sinds 2012 werkzaam voor het St Jansdal. Zijn specialisaties zijn plastische aangezichtschirurgie, neuscorrecties en huidtumoren van het gezicht. 

 

Hier vindt u meer informatie over KNO>