l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Aan alle inwoners van Lelystad, Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen

Na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen is er een onzekere tijd aangebroken voor medewerkers en patiënten. Uiteindelijk is eind november vorig jaar duidelijk geworden dat ziekenhuis St Jansdal geselecteerd werd om een doorstart van de ziekenhuisvoorziening in Lelystad te realiseren. Hieraan werken wij met man en macht. Alleen al het in dienst nemen van honderden medewerkers is een gigantische operatie. 

Wij realiseren ons dat u ongelooflijk veel behoefte heeft aan concrete informatie. Wij vragen uw
begrip voor het feit dat wij door het vele werk dat er op ons afkwam u nog niet eerder gedetailleerde
informatie konden geven.


Helaas is het ook nu nog niet mogelijk om op alle vragen antwoorden te geven. Maar vanaf deze week
publiceren we wekelijks een pagina in de Flevopost. Op die manier proberen we de bevolking zoveel
mogelijk op de hoogte te stellen van de actuele stand van zaken.


Ons doel is om zoveel mogelijk planbare zorg in Lelystad aan tebieden. Na 1 maart kunnen patiënten voor circa 80% van de afspraken en diagnostiek waarvoor een ziekenhuisbezoek nodig is terecht
in het ziekenhuis in Lelystad. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle achttien specialismen die
vanaf maandag 4 maart spreekuur houden in Lelystad.


Een belangrijk handelsmerk van St Jansdal is gastvrijheid. Gastvrijheid kan een wereld van verschil
maken tijdens een verblijf in het ziekenhuis. Bewezen is dat een positieve beleving van de patiënt
bijdraagt aan diens herstelproces. Vriendelijkheid en oprechte aandacht is voor de mensen die
aan onze zorg zijn toevertrouwd
essentieel.

 

Onze missie is ‘Met liefde en compassie de beste zorg verlenen in
een helende omgeving!

We werken er hard aan om dit ook te doen in
Lelystad en we hopen dat patiënten dit gaan merken. We willen met elkaar bouwen aan wederzijds
vertrouwen.


Relinde Weil,
voorzitter raad van bestuur
Leonie Boven, lid raad van bestuur

 

Poliklinieken
• Anesthesiologie
• Cardiologie
• Chirurgie
• Dermatologie
• Diëtetiek
• Geriatrie
• Gynaecologie & Obstetrie
• Interne Geneeskunde
• Kaakchirurgie
• KNO
• Kindergeneeskunde
• Longgeneeskunde
• Maag-Darm-Leverziekten
• Medische psychologie
• Neurologie
• Orthopedie
• Reumatologie
• Urologie