l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Goede integrale geboortezorg

20 februari 2019. Op 4 maart opent St Jansdal in Lelystad haar deuren met hetzelfde aanbod van poliklinieken zoals patiënten dat daar gewend waren. Alle (zwangere) vrouwen kunnen terecht bij de poli gynaecologie voor onder andere alle poliklinische vragen, onderzoeken en behandelingen.

De ziekenhuisbevallingen vinden echter plaats in Harderwijk of een andere plaats. Dit gegeven veroorzaakt veel onrust. Gynaecoloog Bob Risseeuw legt uit waarom deze beslissing is genomen: “We hebben weloverwogen het besluit genomen om de verloskunde te concentreren in Harderwijk. We hebben daar een prachtig nieuw Moeder&KindCentrum met alle moderne faciliteiten die daarbij passen. Er zijn tien kraamsuites, tien couveusesuites en vier kamers voor zwangeren. De gynaecologen draaien 24/7 diensten. Daarnaast er is een groot operatiecomplex en IC mogelijkheden. Dat betekent dat de acute verloskunde in Harderwijk blijft. Het is onmogelijk voor St Jansdal om deze voorzieningen op twee plekken te organiseren.”

 

Vrouwen die met complicaties te maken krijgen tijdens een thuisbevalling moeten straks over grotere afstanden worden vervoerd. “Dat kost meer reistijd dan ze gewend zijn”, knikt Risseeuw. “Er zijn meer regio’s in Nederland waar vrouwen vergelijkbare afstanden tot het ziekenhuis hebben. We vragen van de eerstelijnsverloskundigen om hierop alert te zijn, zodat zij tijdig de overweging maken om naar het ziekenhuis te gaan. We noemen dat laagdrempelig insturen. Patiënten moeten zorgen dat ze altijd hun verloskundige kunnen bellen. Zeker bij twijfel.”

 

Mensen zijn bang voor calamiteiten. Volgens Risseeuw is dit niet nodig: “Het besluit, en de selectie, om iemand in het ziekenhuis te laten bevallen, vindt plaats bij de eerstelijns verloskundigenpraktijk, of bij ons op de poli. Het merendeel wordt dus al gezien en doorgestuurd. Mensen die thuis kunnen bevallen, vormen in principe een laag risico groep. Hun zwangerschap verloopt zonder problemen en er worden geen problemen verwacht tijdens de bevalling. Mocht er tijdens de bevalling toch een reden zijn om naar het ziekenhuis te moeten, dan is daar over het algemeen voldoende tijd voor.”

 

Toch geeft dit besluit veel emotie en commotie. “Onbekend maakt onbemind”, aldus Risseeuw. “Veranderingen zijn sowieso spannend. Inwoners en zorgverleners hebben tijd nodig om te wennen aan deze manier van werken. De inwoners van Flevoland moeten ook vertrouwen krijgen. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van geboortezorg en veiligheid voor moeder en kind. Daar staan we voor met onze vakgroep. Samen met de eerstelijn maken we hier goede afspraken over, met als uitkomst goede integrale geboortezorg in Flevoland.”

 

Maak kennis met onze afdeling gynaecologie en verloskunde>