l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Zorg rondom een heup- of knieoperatie

Versienr: 5
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Wie komt u tegen tijdens de voorbereiding op de operatie?

   Ter voorbereiding op de opname krijgt u een afspraak met de orthopedisch consulente en de fysiotherapeute.

    

   De orthopedisch consulente vertelt over de operatie, de prothese en de periode na de operatie.

    

   De fysiotherapeut neemt een aantal testen af en beoordeelt of u voor de operatie al moet gaan starten met fysiotherapie. De fysiotherapeut geeft ook informatie over het gebruik van hulpmiddelen.

    

   Aan de hand van de observaties van de orthopedisch consulente en de fysiotherapeut wordt beoordeeld of u na de operatie naar huis kan of een aanvraag voor reactivering (revalidatie) in een verpleeghuis gedaan wordt. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de verpleeghuisarts, hij/zij besluit of u in aanmerking komt voor de reactivering.

    

   U krijgt via het afsprakenbureau een gecombineerde afspraak. Met de anesthesist en de apothekersassistente. De anesthesist bespreekt met u welke narcose gegeven gaat worden. De apothekersassistente neemt uw medicijngebruik met u door.
    

   Wat u kan doen voordat u opgenomen wordt?

   Mensen inschakelen om u te helpen
   Het kan prettig zijn als u iemand in uw omgeving heeft, die u in de weken na de operatie kan helpen. Denk aan een partner, familielid, vriend(in) of kennis. Dit kunnen overigens ook meerdere personen zijn die elkaar afwisselen. U kunt afspraken maken over bijvoorbeeld dagelijks contact, huishoudelijk werk, boodschappen doen en het verzorgen van de was. Het is raadzaam om alvast vóór de operatie te zorgen dat uw huis schoon is en er voldoende levensmiddelen en dergelijke in voorraad zijn.
    

   Huren/aanschaffen hulpmiddelen
   Dit kan via een thuiszorgwinkel. Adressen staan verderop in deze folder onder ‘Uitleenpunt’.

    

   Hulp in de huishouding
   Bij het WMO-loket van uw gemeente kunt u informeren of u in aanmerking komt voor hulp in de huishouding of mogelijk een logeerarrangement in een verzorgingshuis
    

   Na de operatie

   De verpleegkundige en de fysiotherapeuten starten met u op de dag van de operatie of de dag erna met het oefenen volgens schema. Ook geven zij nuttige tips. Een aantal dagen na de operatie mag u naar huis.

    

   Als u naar huis gaat, kunt u:

   • Lopen met een hulpmiddel, zoals een rollator of krukken.
   • Zelfstandig in en uit bed komen en zelfstandig opstaan uit de stoel.
   • Zelfstandig naar het toilet gaan.
   • Zelfstandig eten en drinken pakken met behulp van bijvoorbeeld de rollator.
   • Indien nodig traplopen. De fysiotherapeut zal dit dan met u oefenen.

    

   Tijdens de opname wordt door de verpleegkundige geïnventariseerd welke persoonlijke zorg u thuis nodig heeft. Hierbij wordt rekening gehouden met de inzet en mogelijkheden van de mantelzorger. De verpleegkundige zal de zorg aanvragen bij de organisatie naar keuze. 

    

   Indien blijkt dat u in aanmerking komt voor vervolgzorg in een instelling, komt de verpleegkundig nazorgconsulente dit met u bespreken. U kunt tijdelijk opgenomen worden in een verpleeghuis, verzorgingshuis of in een zorghotel.

    

   Reactiveringsafdeling verpleeghuis
   Dit is alleen mogelijk als u in aanmerking komt voor reactivering.

    

   Verzorgingshuis
   Dit is alleen mogelijk als u hulp nodig heeft bij het lopen met een hulpmiddel en in/uit bed komen en de toiletgang. Wel bieden enkele verzorgingshuizen een logeerarrangement.

    

   Zorghotel
   Verblijf in het hotel en zorg als gegeven door de thuiszorg.
    

   Het vervoer

   U kunt met eigen vervoer naar huis of naar de instelling waar u zorg ontvangt. Voor tips zie de informatiemap die u van de orthopedisch consulente heeft ontvangen. Indien u geen vervoer heeft, kunt u een taxi regelen tijdens de opname. De verpleegkundige kan u hierbij helpen. De kosten zijn voor eigen rekening.
    

   Checklist

   0 Contact opnemen met de zorgcoach van uw zorgverzekeraar

   0 Keuze maken thuiszorgorganisatie

   0 Informeren of u recht heeft op huishoudelijke hulp (www.regelhulp.nl)

   0 Afspraken maken met mantelzorger

    

   Hulpmiddelen/aanpassingen in huis
   0 Helpinghand

   0 Lange schoenlepel

   0 Sokkenaantrekker, tenendroger

   0 Krukken, rollator

   0 Klein tasje om kleine dingen bij u te dragen

   0 Toiletverhoger (zonodig)

   0 Bedverhogers (zonodig) 

   0 Douchestoel (zonodig)  

   0 Bed beneden plaatsen  (zonodig)   

   0 Losliggende kleedjes verwijderen

   0 Genoeg ruimte om te kunnen lopen

   0 Hoge gemakkelijke stoel. De zithoogte is afhankelijk van uw lengte. Zitting ter hoogte van de knieholte als u voor de stoel staat.

    

   De kosten

   • Bij verblijf in een verzorgingshuis zijn de kosten afhankelijk van de voorwaarden waaronder u verblijft in het verzorgingshuis.
   • Verblijf op de reactiveringsafdeling valt onder de basisverzekering. Ook hier wordt uw eigen bijdrage aangesproken.
   • De thuiszorg, persoonlijke verzorging en verpleging valt onder de basisverzekering. Wel wordt uw jaarlijkse eigen bijdrage aangesproken.
   • Huishoudelijke hulp valt onder de WMO. Hier is een eigen bijdrage verschuldigd. Deze verschilt per gemeente. U ontvangt een rekening via het CAK en wordt berekend over het aantal uren, uw inkomen en eigen vermogen.
   • De hotelkosten voor een zorghotel zijn voor eigen rekening. Indien u aanvullend verzekerd bent vergoedt uw verzekering een bedrag per dag. Dit verschilt per verzekering. De persoonlijke zorg die u nodig heeft, valt onder de basisverzekering.
     

   Handige websites

   Zorghotels
   Website met overzicht van zorghotels.
   www.zorghotels.nl          

    

   Regelhulp - Welke hulp is mogelijk?
   Wegwijzer in de zorg van de overheid.
   www.regelhulp.nl           

    

   Mezzo
   Vereniging van mantelzorgers en vrijwilligers.
   www.mezzo.nl                  

   Het CAK
   Informatie eigen bijdrage.
   www.hetcak.nl                  
    

   WMO
   Informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vindt u op de site van uw gemeente of via www.regelhulp.nl
    

   Uitleenpunt hulpmiddelen

   Icare/ Medipoint 
   Wethouder Jansenlaan 92
   3844 DG Harderwijk        
   tel: 088-1020100
   (algemeen telefoonnummer voor alle vestigingen)
   www.medipoint.nl
   Op de website vindt u alle andere winkels en uitleenpunten van Medipoint.

    

   www.hulpmiddelenadviescentrum.nl
    

   Meer informatie

   Verdere informatie over nazorg na een opname in het ziekenhuis kunt u lezen in de folder ‘Bureau Nazorg’.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 22-10-2021