l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Verpleegafdeling 3 Oost, unit neurologie

Versienr: 4
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Wij heten u van harte welkom op de unit neurologie. Wij hopen dat u zich zoveel mogelijk thuis voelt bij ons. Alle medewerkers doen hun uiterste best om uw verblijf op de afdeling zo aangenaam mogelijk te maken. In deze unit worden mensen opgenomen voor het specialisme neurologie.

    

   Huiskamerproject

   Op de afdeling neurologie is een huiskamer ingericht voor patiënten, die langdurig op de afdeling blijven. Hier kunnen de patiënten hun partner, familie en vrienden ontvangen, TV kijken, muziek luisteren, rustig in een hoekje lezen of een spelletje spelen. Tevens wordt er gezamenlijk de maaltijd gebruikt.

   In de huiskamer zijn speciaal opgeleide vrijwilligers aanwezig, die de patiënten hierbij ondersteunen. Het creëren van dagritme en meer individuele aandacht zorgt voor een positieve impuls bij het herstel van de patiënten. De huiskamer is dus niet alleen ter ontspanning of afleiding, maar werkt ook herstelbevorderend.

   Aanwezigheid vrijwilligers:
   maandag t/m vrijdag, van 10.00 – 13.00 uur.

    

   Organisatie van de afdeling

   De verpleging heeft gekozen voor het zo patiëntgericht mogelijk verplegen. Dit betekent voor u, dat u zoveel mogelijk door dezelfde (groep) verpleegkundige(n) geholpen zult worden.


   Het plannen, coördineren en uitvoeren van de patiëntenzorg is de taak van het verpleegkundig team op de unit. Dit gebeurt onder leiding van de teamleider. Zij is eindverantwoordelijk en coacht het verpleegkundig team.

    

   Aan het hoofd van de afdeling staat het verpleegkundig afdelingshoofd. Zij is verant-woordelijk voor de totale gang van zaken op de afdeling. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het bestuurlijke gedeelte van de afdelingswerkzaamheden.

    

   Van de verpleegkundigen mag u het volgende verwachten:

   • dat zij u ondersteunen in uw dagelijkse verzorging en waar u dat niet zelf kunt, taken van u zullen overnemen
   • dat zij u stimuleren om, indien mogelijk, zo snel mogelijk zelfstandig te functioneren
   • dat zij u informeren over de voorberei-dingen van onderzoeken en over een eventuele operatie
   • dat zij u helpen duidelijkheid te krijgen over uw ziektebeeld en de te volgen behandeling
   • dat u bij hen terecht kunt met uw vragen
   • dat zij uw privacy proberen te bewaken en te waarborgen
   • dat zij zich verplichten om informatie over u geheim te houden, zodat u weet dat u vrijuit  kunt praten

    

   De kamerverdeling is als volgt:
   Stroke-unit: kamer 323
   Neurologie-unit: kamer 321, 322, 325 t/m 328

    

   Medewerkers mogelijk betrokken bij behandeling

   • Verpleegkundigen
   • Neurologen
   • Revalidatiearts
   • Fysiotherapeuten
   • Voedingsasssistenten
   • Afdelingssecretaresses
   • Afdelingsassistenten
   • Activiteitenbegeleidsters
   • Diëtistes
   • Ergotherapeuten
   • Functieafdelingmedewerkers
   • Gastvrouwen
   • Klinisch psycholoog
   • Laboratoriummedewerkers
   • Logopedistes
   • Nazorgconsulenten
   • Pastor(es)
   • Röntgenlaborantes
   • Vrijwilligers

    

   Familiespreekuur

   De neurologen hebben een speciaal spreekuur voor familieleden van patiënten. U kunt een afspraak maken voor een gesprek met de behandelend arts bij de afdelingssecretaresse of via een verpleegkundige. De gesprekken vinden ’s middags na 17.00 uur plaats op de afdeling 3 Oost/ Neurologie.

    

   Bezoektijden

   14.00 – 15.00 uur
   18.30 – 19.45 uur

    

   Telefoonnummer afdeling

   U kunt de afdeling bereiken via telefoonnummer (0341) 463789

    
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 1-4-2023