l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Verpleegafdeling 1 West, 140 unit

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Deze folder wil u inzicht geven in de gang van zaken op de unit waar u bent opgenomen, of waar uw relatie is opgenomen: afdeling 1 west, de 140 unit.
   Deze unit heeft vaatchirurgie als aandachtsgebied, maar ook patiënten met andere chirurgische aandoeningen worden hier behandeld.
    

   Vaatchirurgie

   Onder vaatchirurgie verstaan we: operaties aan de (slag-) aders. Het kan bijvoorbeeld gaan om verstopte of vernauwde (slag-) aders, waarbij met behulp van een prothese of een stukje eigen ader een omleiding gemaakt wordt. Ook is het mogelijk een verwijde slagader (aneurysma) te vervangen door een buis of broekprothese.
    

   Algemene chirurgie

   Onder algemene chirurgie verstaan we:

   • Behandeling diabetische voetproblemen
   • Blindedarmoperaties
   • Operaties aan abcessen
   • Operaties van botbreuken, zoals heup, enkel en onderbeen
   • Operaties aan galblaas
   • Operaties aan maag of darmen

    

   Afdelings team

   Op onze unit werken meerdere disciplines met elkaar samen. We zetten ze hier voor u op een rijtje:

   • Verpleegkundige
   • (Zaal-) arts en/of chirurg
   • Specialistisch verpleegkundigen op het gebied van: pijn, wonden, diabetes, nazorg, stomazorg en geriatrie
   • Fysiotherapeut
   • Diëtiste
   • Geestelijk verzorger
   • Laborante: afnemen bloedmonsters
   • Voedingsassistente
   • Afdelingssecretaresse
   • Afdelingsassistent
   • Functionarissen facilitair bedrijf

    

   Chirurgen op onze unit zijn:

   • Drs. W.L. Akkersdijk
   • Drs. R.M. The

    

   Bij afwezigheid worden zij door een collega chirurg vervangen.

    

   Het verpleegkundig team bestaat uit verpleegkundigen, leerlingen en stagiaires. Het vaste team wordt gevormd door:

   Anne   Irene
   Caroline  Jeroen
   Erna   Leonie van E.
   Esther  Leonie V.
   Eveline  Lucinda
   Gerlinda  Maaike (teamleider)
   Gerlinde  Milly
   Greta   Petra
   Heleen   Sarieke
    

   Visites

   Op maandag komt de (zaal-) arts en/of chirurg weer een zogenaamde ‘uitgebreide visite’ doen en zal hij samen met de verpleegkundige aan uw bed komen. Op donderdag vindt het zogenaamd multidisciplinair overleg plaats. Dit betekent dat uw gezondheidssituatie door verschillende disciplines wordt besproken. Hierna zullen (zaal-) arts en/of chirurg met een verpleegkundige het beleid voor de komende periode met u bespreken. Op dinsdag, woensdag en vrijdag worden alleen de eventuele problemen besproken en kan het zijn dat u geen (zaal-) arts en/of chirurg aan uw bed ziet. In het weekend is er een dienstdoend chirurg aanwezig, die u alleen bezoekt wanneer er problemen zijn die daar aanleiding toe geven.
    

   Informatie

   Wanneer u of uw familie vragen heeft over uw gezondheidssituatie, dan kan, wanneer u daarmee instemt, met de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse een afspraak gemaakt worden voor het familiespreekuur. Dit betekent dat uw familie

   • op maandagochtend door dhr. W. Akkersdijk, chirurg,
   • of op woensdagmiddag na 13.30 uur door dhr. R. The, chirurg,
     

   wordt gebeld. Als u de arts persoonlijk wilt spreken, kunt u  een afspraak maken met de secretaresse op de poli chirurgie, telefoon (0341) 463778.

   Tijdens het bezoekuur lijken de verpleegkundigen soms onbereikbaar door koffiepauze of overdracht. Heeft u vragen, dan kunt u gerust kloppen op de deur van de teamkamer.

   Wilt u als familie verpleegkundige informatie ontvangen, dan kunt u bellen met het rechtstreekse nummer van de unit: telefoon (0341) 463572, bij voorkeur na 10.00 uur.

   Voor informatie over het verloop van de nacht kunt u bellen tussen 7.15 en 7.30 uur.
   Wij stellen het zeer op prijs wanneer de contactpersoon de informatie inwint.

    

   Ontslag

   Wanneer de datum voor ontslag bekend is, zal de verpleegkundige met u doorspreken wat er nog geregeld moet worden voordat u met ontslag gaat. Daarbij kan eventueel de hulp van de nazorgconsulente of transferverpleegkundige worden ingeroepen.

   Wij wensen u een goede tijd op onze unit en stellen het op prijs wanneer u op- en aanmerkingen aan ons doorgeeft of vermeldt op de patiëntenenquête.

    
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 1-12-2020