l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Verpleegafdeling 1 West, 130 unit

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Welkom

   Wij heten u van harte welkom op onze afdeling. Wij hopen dat u zich zoveel mogelijk thuis voelt bij ons op de afdeling. Deze folder wil u inzicht geven in de gang van zaken op de unit waar u bent of uw familielid is opgenomen: afdeling 1 west, de 130 unit (kamers 131 t/m 138).
   Op de afdeling worden vooral patiënten opgenomen voor algemene chirurgische operaties. Onder algemene chirurgie verstaan we onder andere: operatie aan maag en darmen, operaties van botbreuken en borstoperaties.
    

   Organisatie van de afdeling

   Op elke unit is een team van verpleegkundigen, leerling verpleegkundigen en stagiaires verantwoordelijk voor de zorg van patiënten. Zij staan onder leiding van een teamleider. Op de afdeling wordt getracht zoveel mogelijk patiëntgericht te verplegen. Dit betekent voor u, dat u zoveel mogelijk door dezelfde (leerling-) verpleegkundigen begeleid zult worden. Het plannen, coördineren en uitvoeren van de patiëntenzorg is de taak van het verpleegkundig team op de unit in samenwerking met de specialist. Van de verpleegkundige mag u het volgende verwachten:

   • dat zij u informeren over de voorbereiding van onderzoeken en over een eventuele operatie
   • dat zij u helpen duidelijkheid te krijgen over uw ziektebeeld en de te volgen behandeling
   • dat zij u ondersteunen in uw dagelijkse verzorging en waar u dat niet zelf kunt, taken van u zullen overnemen
   • dat zij u stimuleren om, indien mogelijk, zo snel mogelijk zelfstandig te functioneren
   • dat zij samen met u, wanneer de ontslagdatum bekend is,met u doorspreken wat er nog geregeld moet worden voordat u met ontslag gaat. Daarbij kan eventueel de hulp van de nazorgconsulente of transferverpleegkundige ingeschakeld worden
   • dat u bij hen terecht kunt met uw vragen
   • dat zij uw privacy proberen te waarborgen en te bewaken
   • dat zij zich verplichten om informatie over u geheim te houden, zodat u weet dat u vrijuit kunt praten.
     

   Werktijden

   Onze werktijden zijn wisselend:
   A-dienst 07.30 – 16.00 uur
   C-dienst 15.00 – 23.00 uur
   D-dienst 23.15 – 07.30 uur
    

   Dagindeling patiënt

   v.a.  06.30 u wekken, temperaturen en zo nodig medicijnen
           07.30 u ontbijt
   v.a . 07.45 u verzorging: wassen, bed verschonen e.d.
          10.00 u koffie
          12.00 u warm eten, zo nodig medicijnen en rusttijd
   v.a. 13.45 u verpleegkundigen komen langs    voor evt po, temperaturen,    medicijnen enz.
   v.a. 14.30 u gedurende een uur bezoekuur
          17.00 u avondeten en zo nodig     medicijnen
   v.a. 18.30 u gedurende een uur bezoekuur er wordt drinken gedeeld door de voedingsassistentes
          19.45 u er wordt nog 1 keer drinken gedeeld voor de nacht
   v.a. 20.00 u verzorging voor de nacht
          22.00 u zo nodig medicijnen
          22.30 u lichten gaan uit op de gang

    

   Afdelingsteam

   Op onze unit werken meerdere disciplines met elkaar samen. We zetten ze voor u op een rijtje:

   • Verpleegkundige

   • (Zaal-) arts en/of chirurg

   • Specialistisch verpleegkundigen op het gebied van: pijn, wonden, diabetes, nazorg, stomazorg en geriatrie

   • Fysiotherapeut

   • Diëtiste

   • Geestelijk verzorger

   • Laborante: afnemen bloedmonsters

   • Voedingsassistente

   • Afdelingssecretaresse

   • Afdelingsassistent

   • Functionarissen facilitair bedrijf

    

   Chirurgen

   Chirurgen op onze unit zijn:
   Drs. G. Schraa
   Drs. M. Scheuer
   Bij afwezigheid worden zij door een collega chirurg vervangen.
    

   Visites

   Op dinsdag vindt het zogenaamd multidisciplinair overleg plaats. Dit betekent dat uw gezondheidssituatie door verschillende disciplines wordt besproken. Hierna zal de chirurg samen met de verpleegkundige het beleid voor de komende periode met u bespreken.

   Op donderdag komt de chirurg weer een zogenaamde uitgebreide visite doen en zal hij/zij samen met de verpleegkundige aan uw bed komen.  Op dinsdag, woensdag en vrijdag worden alleen de eventuele problemen besproken en kan het zijn dat u geen arts aan uw bed ziet.

   In het weekend is er een dienstdoend chirurg aanwezig die u alleen bezoekt wanneer er problemen zijn die daar aanleiding toe geven.

    

   Informatie

   Wanneer u of uw familie vragen heeft over uw gezondheidssituatie, dan kan, wanneer u daarmee instemt, met de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse een afspraak gemaakt worden.
    
    

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 28-9-2020