l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Transferzorg

Versienr: 3
Inhoud van dit artikel
    Inhoud van dit artikel

      Het is mogelijk dat u na uw opname in St Jansdal zorg nodig heeft. De transferverpleegkundige van St Jansdal kan u helpen bij het regelen van bepaalde zorg. In deze folder leest u wat de transferverpleegkundige voor u kan betekenen en wat u zelf kunt doen. 

       

      Transferbureau en externe zorgaanbieders 

      St Jansdal werkt nauw samen met thuiszorgorganisaties en veel verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. De overgang tussen de verschillende instellingen is hierdoor goed op elkaar afgestemd. En zo kan de meest passende zorg geboden worden. Het Transferbureau heeft een coördinerende en bemiddelende rol in uw behoefte aan nazorg. Ze ondersteunen u en de afdeling om de zorg zo snel mogelijk te regelen. 

       

      Belangrijk om te weten 

      De wet gaat ervan uit dat huisgenoten voor elkaar zorgen. Dit wordt 'gebruikelijke zorg' genoemd. Heeft u korter dan drie maanden zorg nodig? Dan worden gezonde partners geacht u te ondersteunen bij huishoudelijke verzorging. Dit staat in de huidige wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor volwassen thuiswonende kinderen. Bij deze gebruikelijke zorg komt u niet in aanmerking voor gefinancierde zorg vanuit de WMO voor huishoudelijke hulp. Wij adviseren u voorafgaand aan de opname in uw omgeving na te gaan op welke hulp u kunt rekenen. Denk bijvoorbeeld aan  huishoudelijke hulp, maaltijden en boodschappen. Wilt u informatie hebben over welke mogelijkheden er zijn binnen uw gemeente? Dan verwijzen wij u naar het WMO-loket van uw gemeente. 

       

      PGB (Persoonsgebonden Budget) 

      Koopt u zorg in via een PGB? Dan kan het ziekenhuis u hierin adviseren, maar niet bemiddelen. 

       

      Woonprobleem 

      Woont u alleen? Dan is dat geen reden voor een opname in een zorginstelling. Wij adviseren u voorafgaand aan de opname in uw omgeving na te gaan op welke mogelijke hulp u kunt rekenen. Denk bijvoorbeeld aan maaltijden, boodschappen en hulpmiddelen. Verwacht u na uw opname moeite te hebben met traplopen? Laat dan alvast op de begane grond een bed klaarzetten.
      Heeft u vóór opname in het ziekenhuis problemen met betrekking tot uw woonsituatie? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen hiervan. St Jansdal bemiddelt hierin niet. U kunt bij uw gemeente eventuele ondersteuning aanvragen.
      Wilt u na uw opname in het ziekenhuis in een zorghotel verblijven? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

       

      Eigen bijdrage 

      De kosten voor thuiszorg/tijdelijk verblijf vallen onder de basisverzekering. 

       

      Wat kunt u zelf doen? 

      Herstart thuiszorg 

      Heeft u al thuiszorg? En blijft de zorg na ontslag uit het ziekenhuis onveranderd? Dan kunt u of uw naasten deze zorg zelf herstarten. Dit doet u door contact op te nemen met de desbetreffende thuiszorgorganisatie.

       

      Huishoudelijke hulp 

      Huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Heeft u alléén huishoudelijke hulp nodig? Dan kunt u dit zelf regelen bij uw gemeente. Wij adviseren u dit op tijd aan te vragen, zodat uw zorg aansluit op uw verblijf in St Jansdal.

       

      Hulpmiddelen 

      Heeft u thuis kleine hulpmiddelen nodig?  Dan kunt u deze huren of kopen. Denk bijvoorbeeld aan krukken, rollator, looprek of een bed. Dat kan via een thuiszorgwinkel of uw apotheek. De thuiszorgorganisatie kan u ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen. Is er een medische noodzaak voor bijzondere hulpmiddelen? Dan kunnen wij dit voor u aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een hoog/laag bed met speciaal matras.

      Neem op de dag van bezorging zelf contact op met de uitleenservice om te horen hoe laat de spullen bezorgd worden. 

       

      Maaltijdvoorziening 

      Kunt u (tijdelijk) niet koken? Dan kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening. U regelt deze maaltijdvoorziening zelf. Er zijn diverse aanbieders van kant-en-klaar maaltijden. Bijvoorbeeld de slager, groenteboer, supermarkt enzovoort. Eventueel kunt u via uw gemeente informatie krijgen over aanbieders, de verschillende mogelijkheden en de kosten. 

       

      Personenalarmering 

      Met een personenalarm voor thuis (personenalarmering) kunt u in een noodgeval verbinding maken met een meldkamer. Zo kunt u snel hulp inschakelen. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie over vergoeding en aanschaf van personenalarmering.  De thuiszorgorganisatie kan u hierbij ondersteunen. Het aanvragen van personenalarmering kan enkele weken duren. Vraag het daarom op tijd aan. Personenalarmering kan ook via een spoedaanvraag geregeld worden. Hier zijn vaak extra kosten aan verbonden. 

       

      Vervoer 

      U bent samen met uw naasten verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij ontslag. Is het door uw gezondheidstoestand niet mogelijk met eigen vervoer of taxi naar huis of een vervolginstelling te gaan? Dan kijkt de verpleegkundige samen met u naar de beste vervoersmethode. Dit kan onder andere een (rolstoel) taxi of zorgambulance zijn. 

       

      Wat regelt St Jansdal? 

      Nazorg aanvragen bij het Transferbureau 

      De afdelingsverpleegkundige overlegt met u of u nazorg nodig heeft. Hij/zij meldt u met uw toestemming aan bij het Transferbureau. Nazorg kan bijvoorbeeld bestaan uit thuiszorg, opname in een zorginstelling of verblijf in een hospice waar u vervolgens een indicatie voor ontvangt. 

       

      Thuiszorg 

      Heeft u thuiszorg nodig? Bespreek dit met de afdelingsverpleegkundige. Het Transferbureau regelt dat de thuiszorg wordt ingezet. Komt u voor een ingeplande opname? En is de verwachting dat u thuiszorg nodig heeft op gebied van persoonlijke / verpleegkundige zorg na uw behandeling of ingreep? Dan kunt u zelf contact opnemen met een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt. Dit kunt u voor uw opname al regelen. De thuiszorg kan uw zorg alvast inplannen.
      Heeft u al thuiszorg voor opname? En blijft de zorg na opname in het ziekenhuis onveranderd? Dan kunt u of uw naasten dit zelf herstarten. Dit doet u door contact op te nemen met uw wijkverpleegkundige van uw thuiszorgorganisatie. Het Transferbureau zal dan niet nodig zijn om hierbij te helpen. 

       

      Voorkeur voor thuiszorgorganisaties 

      Heeft u thuiszorg nodig? Dan kunt u uw voorkeur aangeven voor één thuiszorgorganisatie. Het Transferbureau benadert in eerste instantie deze thuiszorgorganisatie. Heeft deze organisatie geen mogelijkheden? Of heeft u geen voorkeur? Dan regelt het Transferbureau in overleg met u een andere thuiszorgorganisatie. Wij adviseren u om zich voorafgaand aan uw opname in St Jansdal, te oriënteren op een zorgaanbieder van uw voorkeur. 

       

      Palliatieve terminale zorg 

      Heeft uw arts u heeft verteld dat u nog maar een korte levensverwachting heeft? Dan gaat de transferverpleegkundige samen met u en uw familie/naasten in gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de verschillende zorgmogelijkheden, passend bij uw wensen en situatie. 

       

      Verblijf 

      Komt u na uw ziekenhuisopname in aanmerking voor een tijdelijke verpleeg- of verzorgingshuisopname? Dan kunt u aangeven welk 'huis' uw voorkeur heeft. Wij raden u aan hier van te voren al over na te denken. Het Transferbureau beoordeelt in samenspraak met CIZ of u in aanmerking komt voor een verblijf in een instelling. Zij benadert de betreffende instelling van uw voorkeur om te kijken of er plaats is. Zijn er geen opnamemogelijkheden? Dan zoekt het Transferbureau een andere plek waar u op korte termijn naar toe kunt. 

      Zodra uw medische behandeling is afgerond, is het wenselijk dat u zo snel mogelijk de zorg krijgt die u nodig heeft. U kunt niet in het ziekenhuis wachten op een plek in uw 'huis' van voorkeur. 

       

      Acceptatie voorkeuren 

      Accepteert u of uw familie/naasten de voorgestelde oplossingen voor het verblijf niet? Dan gaat de verantwoordelijkheid voor het regelen van de nazorg over van het ziekenhuis naar uw familie/naasten. Zij moeten dan zelf voor een passende oplossing zorgen vóór de gestelde ontslagdatum. Deze wordt bepaald door uw behandelend specialist. Als u wilsbekwaam bent, is uw keuze van voorkeur leidend en dient uw familie of naaste uw keuze te accepteren. 

       

      Logeerarrangementen/zorghotels 

      Wilt u na ontslag uit het ziekenhuis elders verblijven om te herstellen? Dan kunt u tijdelijk ‘logeren’ in een verzorgingshuis of particulier zorghotel. De kosten voor dit verblijf zijn voor eigen rekening. De hoogte hiervan kan verschillen per huis of zorghotel. U kunt bij uw zorgverzekering navragen of u in aanmerking komt voor eventuele vergoeding voor dit verblijf. Heeft u in een dergelijke verblijfssetting nog verpleegkundige zorg nodig? Dan is dat mogelijk. Het Transferbureau kan u hierover informeren en dit regelen tijdens uw ziekenhuisopname. 

       

      Handige websites 

       

      Contact 

      Heeft u vragen over nazorg tijdens uw verblijf in St Jansdal? Stel ze aan de verpleegkundigen van uw afdeling of polikliniek. 

      U kunt ook bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent. 

       

      Harderwijk 

      Transferbureau, telefoonnummer 0341-46 39 11.

      U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

       

       

        

      De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
      Geprint op 2-6-2023