l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Transferzorg

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Ontslag uit het ziekenhuis en dan?

   Niet naar huis...
    

   ... maar naar een verpleeghuis
   U wordt binnenkort ontslagen uit het ziekenhuis, maar u kunt om medische redenen niet direct terug naar huis? De transferverpleegkundigen van de afdeling Transferzorg helpen u bij het vinden van opvang in een verpleeghuis. Dat kan zijn voor een korte of langere periode.
    

   ... maar naar een verzorgingshuis
   Ook is het mogelijk om in aanmerking te komen voor ‘tijdelijke overbruggingszorg’. Bijvoorbeeld als u thuis alleen bent en lichte hulp nodig heeft bij uw dagelijkse bezigheden en thuiszorg niet toereikend is. Transferzorg regelt dan voor u een tijdelijke opname in een verzorgingshuis. Hier kunt u een korte tijd verblijven om op te knappen, voordat u weer terug naar huis gaat.
    

   ... naar een hospice
   Als medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor opname in een hospice, een speciale afdeling van verpleeghuizen of zorgcentra. De palliatieve terminale zorg die daar gegeven wordt omvat pijn- en symptoombestrijding, psychosociale ondersteuning en aandacht voor spirituele behoeften.

    

   Wel naar huis...


   ... met thuiszorg
   De transferverpleegkundigen helpen u als u na ontslag uit het ziekenhuis weer naar huis gaat, maar wel extra hulp nodig heeft. Er zijn verschillende thuiszorginstellingen en zorgcentra in de regio die thuiszorg bieden. U kunt zelf aangeven welke organisatie uw voorkeur heeft.

    

   Alles in overleg

   De transferverpleegkundigen hebben met alle afdelingen van het ziekenhuis contact. Zij overleggen met (zaal)artsen en verpleegkundigen over de meest geschikte vorm van zorg, na uw ontslag uit het ziekenhuis. Ook beschikt Transferzorg over een netwerk van contacten met verschillende zorginstellingen in de regio.

   De transferverpleegkunidgen houden graag rekening met uw wensen, en de wensen van uw familie, als het gaat om de locatie van verzorgingshuis, verpleeghuis of hospice.
   Het is helaas niet altijd mogelijk om uw voorkeur te realiseren. Het kan voorkomen dat u elders opgenomen wordt.

    

   Transferzorg inschakelen

   Voor het inschakelen van Transferzorg is altijd een verwijzing van een arts nodig. Zij beoordelen of het nodig is dat een transferverpleegkundige wordt ingeschakeld. Als u van mening bent dat de hulp van een transferverpleegkundige gewenst is, laat dat dan weten aan de verpleegkundigen van uw afdeling. Zij brengen Transferzorg daarvan op de hoogte.
    

   Indicatie is noodzakelijk

   Als u naar een verzorgings- of verpleeghuis gaat, heeft u een zogenoemde indicatie nodig. Dat regelt de transferverpleegkundige.
    

   Zorgprojecten

   Transferzorg is nauw betrokken bij een aantal zorgprojecten in samenwerking met verpleeghuizen in de regio. Patiënten die bijvoorbeeld een heup- of een knieoperatie ondergaan, kunnen na ontslag uit het ziekenhuis in aanmerking komen voor tijdelijke opname op een reactiveringsafdeling van een verpleeghuis. Een patiënt die herstelt van een hersenberoerte, komt mogelijk in aanmerking voor speciaal aansluitende zorg en plaatsing op een reactiveringsafdeling van een verpleeghuis.

    

   Waar vindt u ons

   U kunt ons in het ziekenhuis vinden op de 1e verdieping. Met de interne bewegwijzering kunt u nummer 1.05 aanhouden.
    

   Vragen?

   Neem contact op met onze transferverpleegkundigen:

   Bernadette Krikke                           telefoon: (0341) 46 3920

   Henriëtte Schipper                          telefoon: (0341) 46 3419

   Everdien Vis                                    telefoon: (0341) 46 3703

   Lynn Ossendorp                              telefoon: (0341) 43 5802

   Erna Couperus                                telefoon: (0341) 46 5926

   Ellen Hoekert                                   telefoon: (0341) 46 3426

   Cora Kerkhof                                   telefoon: (0341) 46 3648

    

   faxnummer: (0341) 43 55 42

   e-mail: transferzorg@stjansdal.nl

    
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 3-12-2021