l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Tijdelijk verblijf in een zorginstelling na ziekenhuisopname

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Uw medisch specialist bepaalt wanneer u naar huis gaat na de opname in het ziekenhuis.

    

   Het is belangrijk om al tijdens de opname na te denken over uw herstel en nazorg. Bij voorkeur gaat u terug naar huis. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de transferverpleegkundige ingeschakeld door de arts of de afdelingsverpleegkundige. De transferverpleegkundige bespreekt met u de mogelijkheden en zo mogelijk uw wensen voor een bepaalde locatie. Belangrijk is dat u aansluitend aan de ziekenhuisopname die zorg krijgt die u nodig heeft, Uiteraard proberen wij rekening te houden met uw voorkeur, maar de passende zorg, de zorg die u nodig heeft staat voorop.

    

   Er zijn diverse mogelijkheden.

    

   Tijdelijk verblijf

   Krijgt u zorg uit de basisverzekering, dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Dit noemen we verplicht eigen risico. In 2020 is het verplicht eigen risico € 385.

    

   Eerstelijnsverblijf

   (zorgverzekeringswet vanuit het basispakket)

    

   Eerstelijnsverblijf is bedoeld voor mensen die om medische redenen tijdelijk zorg en/of behandeling nodig hebben. Ook moet u 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding.

   • U kunt alleen voor ELV in aanmerking komen als u na de periode van herstel weer naar huis gaat.

   • U bent nog wel in staat om, met enige begeleiding, duidelijk te maken wat u wel en niet wilt.

   • De arts of afdelingsverpleegkundige schakelt de afdeling transferzorg in.

   • De transferverpleegkundige meldt u aan voor deze zorg.

   • U wordt in principe aangemeld voor de geschatte duur van uw herstel.

   • Samen met uw contactpersonen wordt geregeld dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt.

   • Het zorgteam stimuleert u om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, zoals dat in de thuissituatie nodig is.

   • De Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG) van de organisatie waar u verblijft neemt de behandeling over van uw huisarts als er sprake is van indicatie hoog-complex. Indien nodig krijgt u in beperkte mate therapie, bijvoorbeeld fysiotherapie.

    

   Zorghotel

   Een tijdelijk verblijf in een zorghotel of logeerkamer kan een oplossing zijn indien u zich nog onzeker voelt om naar huis te gaan of als dit een te zware belasting is voor de mantelzorgers. U regelt en betaalt het verblijf en de zorg in principe zelf. Het is mogelijk dat uw zorgverzekering een deel van de kosten vergoedt. Het doel is dat u na een kort verblijf terugkeert naar huis. Uw eigen huisarts of huisarts verbonden aan het zorghotel is verantwoordelijk voor uw medische zorg.

    

   Geriatrische Revalidatie Zorg

   (zorgverzekeringswet, vanuit het basispakket)

    

   Alle activiteiten op de revalidatieafdeling staan in het teken van revalidatie en herstel. U heeft - en neemt - zoveel mogelijk de regie over uw eigen revalidatie. Uw naasten worden hier ook actief bij betrokken. Alles is er op gericht om ervoor te zorgen dat u na een korte periode op een verantwoorde manier thuis kunt functioneren, zo nodig met hulp van de thuiszorg. De revalidatie in een verpleeghuis valt onder verantwoordelijkheid van de SOG. Uw medische gegevens worden hiervoor toegestuurd naar de SOG. Deze beoordeelt vooraf of u in aanmerking komt voor de geriatrische revalidatiezorg.

    

   Hospice of Bijna Thuis Huis

   Een hospice heeft een huiselijke sfeer, terwijl er verpleegkundig personeel aanwezig is. Daarnaast zijn er vrijwilligers aanwezig om de zieke en diens familie waar nodig te ondersteunen. De medische verantwoordelijkheid valt onder de Specialist Ouderen Geneeskunde of een huisarts.

   Een hospice is een huis voor patiënten met een levensverwachting van korter dan 3 maanden. Deze levensverwachting moet wel door de arts die u behandeld heeft, uitgesproken zijn.

   U betaalt een eigen bijdrage. Vaak vergoedt de aanvullende zorgverzekering een deel.

   Indien u de eigen bijdrage niet kunt betalen bestaat daar vaak een regeling voor.

    

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 22-10-2021