l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Thuiszorg, snelle inzet na ontslag

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   U bent onder behandeling bij één van de specialisten van ziekenhuis St Jansdal. Mogelijk heeft u, als gevolg van uw behandeling of uw aandoening, voor langere of kortere tijd zorg nodig. Ziekenhuis St Jansdal heeft met de regionale thuiszorgorganisaties afspraken gemaakt over snelle overdracht naar de thuiszorg. Daarom zult u, al voor een eventuele ziekenhuisopname, op de poliklinieken informatie ontvangen over de inzet van de thuiszorg. Thuiszorg wordt in het ziekenhuis geregeld door de transferverpleegkundige. Mocht blijken dat u na een opname niet naar huis kunt, maar dat er een (tijdelijke) opname in een verpleeg- of verzorgingshuis noodzakelijk is, dan zal de nazorgconsulente voor u aan de slag gaan.

    

   Hulp thuis

   Wie in Nederland huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en/of verpleging thuis nodig heeft, kan hiervoor een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U kunt zelf voorzieningen uit de WMO aanvragen via het WMO-loket in uw gemeente.
    

   Thuiszorg

   Per 1 januari 2015 is verpleging en verzorging thuis onderdeel van het basispakket van uw
   zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met
   u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft. U kunt de wijkverpleegkundige zorg krijgen van verpleegkundigen of van verzorgenden.
    

   Regelen van Thuiszorg

   1. Vanaf de polikliniek
   Wanneer u voorafgaand aan een opname de polikliniek bezoekt, zal de poliverpleegkundige u kort informeren over de inzet van thuiszorg na uw opname, indien dat nodig zal zijn. U kunt bijvoorbeeld thuis vast nadenken over uw thuiszorgorganisatie van voorkeur.
    

   2. Vanaf de verpleegafdeling
   Als tijdens uw opname blijkt dat u thuiszorg nodig zult hebben, zal de afdelingsverpleegkundige de transferverpleegkundige inschakelen. Zij komt op werkdagen langs op de verpleegafdeling en zal met u bespreken welke zorg noodzakelijk lijkt. Ook kunt u dan uw voorkeur voor een thuiszorgorganisatie benoemen.
    

   3. Komt u voor een dagopname?
   Als u verwacht na een opname hulp nodig te hebben, geeft u dit tijdens uw afspraak op de
   polikliniek anesthesie door aan de verpleegkundige. Indien u hulp nodig heeft, neemt de transferverpleegkundige voorafgaand aan uw opname contact met u op om verdere details rondom de inzet van thuiszorg te bespreken.
    

   4. Zelf regelen
   Wanneer u de voorkeur geeft aan het zelf regelen van thuiszorg of huishoudelijke hulp, kunt u contact opnemen met een thuiszorgorganisatie of het WMO-loket in uw gemeente. U kunt  kiezen hoe u uw zorg wilt ontvangen: ‘in natura’ of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).

   • Bij zorg in natura regelt een thuiszorgorganisatie dat er een zorgverlener bij u thuis komt. Ook regelt de thuiszorgorganisatie de administratie rondom de zorg.
   • Met een PGB krijgt u een van tevoren vastgesteld bedrag toegewezen, waarmee u zelf zorg kunt inkopen. U regelt dan zelf de organisaties of personen die u wilt inschakelen en betaalt ze van uw PGB.

    

   Keuze thuiszorgorganisatie

   U geeft zelf aan van welke thuiszorgorganisatie u de zorg bij voorkeur ontvangt. Als deze organisatie de zorg niet (op tijd) kan leveren, wordt in overleg met u een andere thuiszorgorganisatie ingeschakeld. Als u geen voorkeur heeft, wordt een organisatie in uw woonplaats benaderd voor het leveren van zorg.
    

   Hulpmiddelen

   Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar. U kunt zich tot een thuiszorgorganisatie in uw
   woonplaats wenden waar u hulpmiddelen kunt lenen, huren of kopen. Tijdens uw opname kan de transferverpleegkundige u vertellen waar u terecht kunt voor hulpmiddelen. Zij kan de benodigde hulpmiddelen ook voor u aanvragen.
    

   Meer informatie

   Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over thuiszorg of met spoed thuiszorg nodig heeft buiten kantoortijden, dan kunt u contact opnemen met de thuiszorgorganisatie van uw keuze of in uw woonplaats.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 5-7-2020