l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname

Revalidatie dagbehandeling

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Inleiding

   Uw revalidatiearts heeft u verwezen naar poliklinische revalidatiebehandeling. De revalidatiebehandeling stelt zich ten doel uw functionele beperkingen te verminderen of voor zover mogelijk op te heffen en u zo zelfstandig mogelijk te doen functioneren.
    

   Het revalidatieteam

   Bij poliklinische revalidatiebehandeling wordt u behandeld door twee of meer leden van het revalidatieteam. Het team bestaat uit verschillende behandelaars met hun eigen deskundigheid, te weten: revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en maatschappelijk werker. Ook kunt u te maken krijgen met orthopedisch schoenmaker en orthopedisch instrumentmaker.
    

   Poliklinische dagbehandeling

   De revalidatiebehandeling is een poliklinische behandeling, waarvoor u naar het ziekenhuis komt. Dat kan eenmaal per week zijn, maar ook meerdere keren. De behandelingen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Doordat u door verschillende behandelaars wordt gezien, kan de behandelsessie op één dag enkele uren in beslag nemen. U gaat bijvoorbeeld eerst naar de logopedist en na een pauze van een half uur gaat u naar de fysiotherapeut.

   Wat doen de verschillende behandelaars?


   De revalidatiearts
   Samen met de teamleden maakt de revalidatiearts een behandelplan. De revalidatiearts coördineert uw revalidatiebehandeling en is eindverantwoordelijk voor uw revalidatieproces. Tijdens uw revalidatie ziet de revalidatiearts u enige malen om u te informeren, met u te overleggen en de resultaten van de behandeling vast te leggen. Er wordt hierbij zoveel mogelijk uitgegaan van uw vragen en problemen. Als het nodig is overlegt uw revalidatiearts ook met uw andere specialisten of met uw huisarts.
    

   De fysiotherapeut
   De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt de problemen die u heeft met het bewegend functioneren. Bij het eerste bezoek worden uw problemen in kaart gebracht en samen met de fysiotherapeut wordt een behandelplan opgesteld. In de daaropvolgende bezoeken wordt onder andere aandacht besteed aan het zoveel mogelijk herstellen van uw fysieke beperkingen of het zo goed mogelijk omgaan met die beperkingen. Hierdoor kunt u dagelijkse activiteiten zoals lopen, gaan zitten, gaan staan en eventueel sporten en werken weer opbouwen. Revalideren betekent vaak ‘opnieuw leren’. Om vaardigheden opnieuw te leren is 1 á 1½  uur per  week fysiotherapie onvoldoende. Daarom krijgt u meestal oefeningen en instructies voor thuis mee.
    

   De ergotherapeut
   Iedereen verricht dagelijks veel handelingen, zoals bijvoorbeeld eten, aankleden, koken, fietsen en schrijven. Hoe ingewikkeld het uitvoeren van een handeling is realiseert men zich pas als het functioneren tijdelijk of blijvend is verstoord. De meest ‘normale’ dagelijkse activiteiten gaan dan heel moeilijk of lukken niet meer. De ergotherapeut leert u, om met uw ziekte of handicap zo zelfstandig mogelijk te functioneren in uw dagelijks leven. De ergotherapeutische behandeling richt zich er op dat u veel voorkomende handelingen ten behoeve van uw zelfverzorging, huishouden, werk en ontspanning weer kunt uitvoeren, door middel van:

   •  het opnieuw leren handelen, zoals:
    -leren douchen, fietsen en huishouden;
   • het anders leren handelen, zoals:
    -goed leren tillen, bukken en vervoeren van spullen;
   • het uitzoeken en oefenen van (vrije) tijdsbesteding,
    -zoals hobby- en sportactiviteiten,
    -geschikte opleiding, studie of vrijwilligerswerk
   •  het adviseren van en leren gebruiken van hulpmiddelen   en aanpassingen, zoals:
    - het zoeken naar een geschikte rolstoel,
    - het leren gebruiken van speciaal bestek,
    - het uitzoeken van en oefenen met aanpassingen die nodig zijn in de woning of op de     werkplek,
    -het wijzen van de weg die men moet gaan om hulpmiddelen of aanpassingen vergoed te krijgen.


   In voorkomende gevallen worden ook personen uit uw directe omgeving zoals partner, ouders of verzorgers bij de revalidatie betrokken. Bijvoorbeeld om te leren hoe iemand geholpen moet worden bij dagelijkse handelingen zoals aankleden, toiletgebruik en dergelijke.
    

   De logopedist
   De logopedist onderzoekt en behandelt de problemen die u heeft in de communicatie en bij kauw- en slikklachten.
   Voorbeelden van deze klachten zijn:

   • het niet duidelijk kunnen uitspreken van woorden,
   • moeite hebben met het vormen van woorden en/of zinnen,
   • het niet goed kunnen formuleren van uw gedachten,
   • het moeilijk kunnen begrijpen van wat anderen zeggen,
   • het niet goed kunnen gebruiken van uw stem,
   • het verslikken bij het eten en drinken,
   • moeite hebben met het kauwen van vast voedsel,
   • moeite hebben met het verstaan van anderen als gevolg van slechthorendheid of doofheid.

    

   Tijdens het onderzoek of de behandeling kan blijken dat er een alternatief communicatiemiddel noodzakelijk is. De logopedist zal hierbij adviseren en u leren omgaan met dit hulpmiddel. De behandeling gebeurt in de meeste gevallen individueel, maar kan ook in een groep plaatsvinden.

    

   De psycholoog
   De psycholoog kan betrokken worden bij het revalidatieproces. De wijze waarop men in het leven staat, kan het revalidatieproces positief of negatief beïnvloeden. Factoren die het revalidatieproces negatief kunnen beïnvloeden, zijn:

   • onzekerheid over de lichamelijke toestand en zorgen over de gevolgen van de ziekte of het ongeluk;
   • boosheid en verdriet om datgene wat is gebeurd en om wat daarmee verloren is gegaan;
   • de ziekte of de gevolgen van de ziekte niet kunnen accepteren;
   • onvoldoende duidelijkheid hebben over toekomstige mogelijkheden en/ of beperkingen;
   • een niet verwerkt ongeluk of trauma;
   • angst en depressieve gevoelens, mogelijk ten gevolge van bovengenoemde factoren.

    

   De maatschappelijk werker

   Revalidatie is vaak een ingrijpend proces, niet alleen voor de revalidant maar ook voor diens omgeving. De maatschappelijk werker kan u en uw omgeving begeleiden bij de problemen die met het revalideren samenhangen. Soms moet worden geprobeerd uw levenswijze aan te passen aan uw mogelijkheden. De maatschappelijk werker kan dan samen met u zoeken naar oplossingen voor problemen met zaken als huisvesting, werk en sociale voorzieningen. Een huisbezoek kan soms van belang zijn. De maatschappelijk werker krijgt dan een beeld van uw woonsituatie en kan zo een schakel zijn tussen u, uw dagelijkse omgeving, het revalidatieteam en diverse instanties.
    

   De orthopedisch instrumentmaker
   De orthopedisch instrumentmaker maakt hulpmiddelen voor het verlichten of oplossen van een aantal lichamelijke problemen. Deze problemen kunnen zijn: afwijkingen van uw houding, beperking of verlies van bewegingsmogelijkheden of geheel of gedeeltelijk verlies van een arm of been.

   Er zijn twee groepen hulpmiddelen:

   • de orthesen
    dit zijn hulpmiddelen met een corrigerend en/of ondersteunend effect zoals korsetten,
   • beenbeugels en spalken;
    de prothesen
    dit zijn hulpmiddelen ter vervanging van (delen van) een arm of been.

    

   De revalidatiearts en de orthopedisch instrumentmaker bepalen tijdens een spreekuur, in overleg met u, welk hulpmiddel voor u geschikt is. De instrumentmaker neemt de maat op, waarna het hulpmiddel in de werkplaats wordt gemaakt. U krijgt een oproep om het te passen voordat u het mee krijgt voor gebruik. De arts en de instrumentmaker controleren regelmatig of het hulpmiddel goed functioneert. Tevens krijgt u instructies en adviezen voor onderhoud en gebruik.
    

   De orthopedisch schoenmaker
   De orthopedisch schoenmaker maakt schoenaanpassingen en aangepaste schoenen. Tijdens een spreekuur bepalen de revalidatiearts en de schoenmaker welke voorziening voor u nodig is. Soms krijgt u eerst een voorlopige schoen, in afwachting van de definitieve voetvorm of genezing van de wonden.
    

   Vragen

   Met vragen kunt u terecht bij de poliklinische revalidatiebehandeling, telefoon (0341) 463607, dagelijks van 8.30 tot 12.00 uur.

    
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer