l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700 

 

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname

Reactiveringslocatie

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Reactiveren na verblijf in St Jansdal

   Mensen die in het St Jansdal zijn opgeno-men en moeten worden overgeplaatst naar een reactiveringscentrum, zijn aangewezen op de locatie die op dat moment een plaats vrij heeft.

   Ziekenhuis St Jansdal heeft  contacten met de volgende reactiveringscentra:

   • Het Baken in Elburg, locatie De Voord
   • Beweging 3.0 in Nijkerk, locatie Zilverschoon
   • Zorggroep Noordwest Veluwe in Harderwijk, locatie Klimop
   • Norschoten in Barneveld

    

   Doel is dat patiënten zo goed mogelijk weer zelfstandig (leren) functioneren door het optimaliseren van lichaamsfuncties.
    

   Reactiveringscentrum Klimop

   Sinds 2011 is Reactiveringscentrum Klimop BV naast ziekenhuis St Jansdal in gebruik. Het is onderdeel van de Zorggroep Noordwest Veluwe.
    

   Overplaatsing vanuit St Jansdal

   Het overplaatsen vanuit het St Jansdal vindt niet automatisch plaats naar de Klimop. Het is ook niet altijd vanzelfsprekend dat een locatie van eerste voorkeur waargemaakt kan worden.

    

   Rol afdeling Nazorg

   De nazorgconsulenten van het ziekenhuis zijn altijd betrokken bij de overplaatsing ten behoeve van reactivering vanuit het St Jansdal. Zij zullen in eerste instantie zoveel mogelijk proberen de eerste voorkeur van patiënt te honoreren. Mocht dit niet lukken, dan gaat patiënt (na uitleg) naar een centrum waar op dat moment plaats is. Hier wordt de reactive-ringsperiode dan ook voltooid. Dat wil zeggen dat er tussendoor géén over- of terugplaatsingen meer zijn.
    

   Verlengde opname

   Het komt voor dat een patiënt het er niet mee eens is om naar een reactiverings-locatie te gaan:

   • die anders is dan de eerste voorkeur van patiënt
   • waar op dat moment wél plaats is.

    

   Dat kan betekenen dat een patiënt onnodig lang in het St Jansdal verblijft, in afwachting van eerste voorkeur.
    

   Eigen bijdrage

   Kiest een patiënt er zelf voor langer dan nodig  in het ziekenhuis opgenomen te blijven, dan ziet het ziekenhuis zich genoodzaakt om voor die dagen een eigen bijdrage te heffen. Deze bijdrage bedraagt € 175,- per dag.

    

   Vragen

   Met vragen kunt u terecht bij de nazorg-consulent. U kunt haar bereiken via de receptie: telefoon (0341) 463911.

    
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer