l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Psycholoog, De

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Wat doet een psycholoog?

   De psycholoog in het ziekenhuis begeleidt, behandelt en/of onderzoekt mensen met lichamelijke en psychische klachten, die bekend zijn bij een specialist in het ziekenhuis.
   De psycholoog heeft specifieke kennis van onder meer:

   • Het omgaan met chronische of ernstige ziekten.
   • Het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op het gedrag en emotie.
   • Verwerkings- en acceptatieproblematiek.
   • De relatie tussen spanning en lichamelijke klachten.
   • Onbegrepen lichamelijke klachten.
   • Stemmingsstoornissen.
   • Angsten.

    

   De psycholoog begint in principe met een intakegesprek. Hierin wordt besproken wat de klachten zijn en hoe het vervolg van de behandeling eruit zou kunnen zien.
   De psycholoog kan ook gebruik maken van testonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek worden altijd met de patiënt besproken. De eventuele begeleiding of behandeling die volgt, is kortdurend. Vanzelfsprekend wordt met alle informatie vertrouwelijk omgegaan.
    

   Welke klachten? 

   Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor de patiënt en alle direct daarbij betrokkenen. Soms worden lichamelijke klachten (mede) beïnvloed of in stand gehouden door persoonlijke problemen in de relatie of op het werk.
    

   Voorbeelden van klachten zijn:

   • Overmatige angst voor een noodzakelijke of aanbevolen medische ingreep.
   • Klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor is gevonden.
   • Stemmingsklachten als angst, depressie en dergelijke.
   • Concentratie- en geheugenproblemen.
   • Symptomen die wijzen op achteruitgang in denkvermogen.

    

   Soms is al voldoende dat een patiënt weet waardoor de klachten beïnvloed worden.
   In andere gevallen moeten de klachten behandeld worden en adviseert de psycholoog op welke manier behandeling kan plaatsvinden. Dit kan in het ziekenhuis, maar ook doorverwijzing kan voorkomen.
    

   Psychologisch onderzoek 

   Over het algemeen bespreekt de psycholoog in het eerste gesprek met de patiënt de klachten. Aan de hand van dit gesprek kan, als dit nodig is, een onderzoek worden voorgesteld.
   Dit onderzoek is een hulpmiddel om factoren die kunnen samenhangen met de klachten te achterhalen.

   Tijdens het onderzoek worden tests afgenomen, bijvoorbeeld om geheugen en/of concentratie te toetsen of om persoonlijkheid of intelligentie in kaart te brengen.

   Indien de patiënt daar toestemming voor geeft, kunnen ook gesprekken plaats vinden met de partner, familieleden of andere betrokkenen.

   Na afronding van het onderzoek worden de resultaten met de patiënt besproken.
   Zonodig zijn daarbij ook andere betrokkenen aanwezig, bijvoorbeeld de partner van een patiënt of kinderen van (oudere) patiënten.
   In dit gesprek geeft de psycholoog adviezen over de mogelijke behandeling van de klachten.
    

   Psychologische behandeling

   In een aantal gevallen krijgt de patiënt in het ziekenhuis een behandeling aangeboden. Behandeling in het ziekenhuis is in het algemeen kortdurend en gericht op vermindering van de klachten of het leren omgaan met de klachten. Gemiddeld kunnen de psychologen u hiervoor vijf gesprekken aanbieden.

    

   Vormen van behandeling zijn:

   • Psychologische ondersteuning
    Patiënten met een lichamelijke aandoening/ziekte leren om te gaan met de gevolgen van ziekte of aangrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld een hartaanval). De behandeling is gericht op herstel van het psychisch evenwicht.
   • Training
    Deze vorm kan zich o.a. richten op  het aanleren van sociale vaardigheden, ontspanningsoefeningen, cognitieve copingstrategieën en methoden ter verbetering van de zelfcontrole.
   • Kortdurende psychotherapie
    Dit is een meer intensieve vorm van behandeling gericht op vergroting van het zelfinzicht en verandering van gedrag of leefstijl.
   • Gezins- en relatiegesprekken
    In sommige gevallen kan het beter zijn om partner en/of gezinsleden bij de behandeling te betrekken.

    

   Wie zijn de psychologen?

   Op de afdeling Medische Psychologie zijn de volgende psychologen werkzaam:

   • Marieke van Asselen,  GZ-psycholoog / neuropsycholoog
   • Alex Bos, Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog
   • Emmy Kakes, GZ-psycholoog / orthopedagoog, coördinator afdeling
   • Rosalie Koolen, Klinisch Psycholoog / Kinder- en jeugd psycholoog
   • Sabine van der Meer, Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog
   • Marie-José Raymakers, GZ-psycholoog
   • Maaike Waaldijk – van Schaijk, GZ-psycholoog kind & jeugd
     

   Verder zijn op de afdeling de volgende medewerkers werkzaam:

   • Psychologisch assistenten
   • Secretaresses

    

   Hoe komt u bij ons terecht?

   Middels een verwijsbrief kan de specialist in het ziekenhuis de patiënt verwijzen naar de afdeling Medische Psychologie. Na verwijzing volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Er kan hierbij sprake zijn van een wachtlijst. Bij opname in het ziekenhuis kan via de verpleging of specialist om een gesprek met een psycholoog gevraagd worden.
    

   Hoe bereikt u ons?

   Het secretariaat is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer (0341) 463713.
   Indien hier niemand aanwezig is, kan een bericht op de voicemail ingesproken worden. U vindt de afdeling door het bewegwijzeringsnummer 3.94 of 0.10 te volgen.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 3-12-2021