l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Praktische informatie over de maatschap

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Wat is de maatschap Plastische Chirurgie?

   De plastisch chirurgen maken deel uit van de maatschap chirurgie van ziekenhuis St Jansdal.

   Plastische chirurgie is een specialisme waarvoor een verwijzing nodig is van een arts. In de meeste gevallen is dit de huisarts, maar ook andere artsen dan de huisarts kunnen verwijzen naar de plastisch chirurg. Met deze verwijzing kunt u een afspraak maken op het spreekuur van de plastisch chirurg. Achterin deze brochure vindt u de telefoonnummers. We streven ernaar dat onderzoek, behandeling en controle plaatsvinden bij een en dezelfde plastisch chirurg. Maar door bepaalde omstandigheden moeten we hiervan soms afwijken. In dat geval wordt u bijvoorbeeld geopereerd door een andere plastisch chirurg dan die u op het spreekuur heeft gezien. Ook kan het voorkomen dat de controle na uw operatie bij een andere chirurg plaatsvindt. In deze uitzonderingsgevallen zorgen onderlinge besprekingen en overdrachten er echter voor dat we een optimale behandeling en begeleiding kunnen garanderen.

   Sommige operaties voor patiënten van het St Jansdal vinden plaats in de Isala in Zwolle.

    

   Wanneer naar de plastisch chirurg?

   Met welke klachten kunt u terecht bij de plastisch chirurg? De volgende klachten worden behandeld door de plastisch chirurgen:

   • cosmetische chirurgie, bijvoorbeeld liposuctie (wegzuiging van vetweefsel), borstvergroting, borstverkleining, onderooglidcorrectie, etc. Voor deze ingrepen wordt u doorverwezen naar Zwolle.
   • reconstructieve chirurgie, bijvoorbeeld borstreconstructie na borstamputatie, lipspleten bij een hazenlip, open gehemelte, etc.
   • handchirurgie, bijvoorbeeld het verhelpen van afwijkingen na ongevallen of aangeboren afwijkingen
   • overige chirurgie, bijvoorbeeld het verwijderen van moedervlekken, behandeling van lymfoedeem, verwijderen van huidkanker, brandwonden, aangezichtsverlamming, zenuwletsel, spasticiteit bij kinderen, etc.

    

   Het eerste gesprek

   Het kan zijn dat u deze brochure leest na uw eerste gesprek bij de plastisch chirurg. In dat geval kunt u dit stukje overslaan. Op de dag van de afspraak meldt u zich op de afgesproken tijd aan de balie van de polikliniek. De polikliniek Chirurgie vindt u door bewegwijzeringsnummer 0.65 te volgen op de begane grond. Bij de balie geeft u uw patiëntenpas en de verwijsbrief van de (huis)arts aan de secretaresse. Zorgt u ervoor dat u in het bezit bent van een patiëntenpas met uw persoonlijke gegevens? Mocht u nog geen patiëntenpas hebben of zijn de gegevens op uw patiëntenpas niet juist, dan verzoeken we u om vóór uw bezoek aan de polikliniek Plastische Chirurgie een nieuwe patiëntenpas te laten maken. Dit kan bij het Afsprakenbureau, 0.01.
   Van dit eerste consult wordt een verslag (brief) gestuurd naar uw verwijzend (huis-)arts en zonodig naar uw ziektekostenverzekering.
    

   Na het eerste gesprek

   Na uw bezoek(en) aan de plastisch chirurg kan het zijn dat in overleg met u is besloten tot een chirurgische ingreep (operatie). Een operatie kan tijdens een ziekenhuisopname van één of meer dagen worden uitgevoerd of kan poliklinisch plaatsvinden. Hieronder gaan we in op beide mogelijkheden. Operaties kunnen ook in Zwolle plaatsvinden.
    

   Ziekenhuisopname

   U wordt door de secretaresse op de wachtlijst gezet voor een bepaalde ingreep. De wachttijd is afhankelijk van de ingreep, de reeds bestaande wachtlijst, de urgentie, en dergelijke. Aan de hand van de wachtlijst bepaalt het Opnamebureau van het St Jansdal uw opnamedatum. Wilt u meer informatie over de wachttijd, dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur bellen naar het Opnamebureau, telefoonnummer (0341) 463880.
   Voordat u wordt geopereerd, is het noodzakelijk dat u een preoperatief onderzoek ondergaat in verband met de verdoving (anesthesie) die u krijgt tijdens de operatie. Dit preoperatieve onderzoek bestaat uit een gesprek met de anesthesioloog waarbij u wordt gewogen en gemeten. Ook wordt uw bloeddruk opgenomen en wordt gevraagd of u medicijnen gebruikt. Daarnaast geeft de anesthesioloog uitleg over de dag van operatie en kunt u eventuele vragen stellen. De gang van zaken bij het pre-operatief onderzoek is als volgt.
   Als u aan de beurt bent om geopereerd te worden, belt het Opnamebureau u op om de opnamedatum door te geven. Na uw ziekenhuisopname maakt de secretaresse van de verpleegafdeling waar u was opgenomen een controleafspraak op het spreekuur van de plastisch chirurg. Uw verwijzend (huis)arts ontvangt van de plastisch chirurg een brief  met een verslag van uw ziekenhuisopname en operatie.
    

   Poliklinische behandeling

   Bij een poliklinische behandeling maakt de secretaresse van de polikliniek Plastische Chirurgie een afspraak voor u bij een van de plastisch chirurgen. Zij legt u tevens uit waar u moet zijn. Het kan zijn dat de ingreep in dagbehandeling plaatsvindt. Dat betekent dat u na de ingreep eerst even naar een ziekenhuiszaal gaat waar de verdoving kan uitwerken. Pas daarna gaat u naar huis.

   Controle na een operatie

   De eerste controle na een operatie vindt zo veel mogelijk plaats op het spreekuur van de arts die u geopereerd heeft, ofwel door de arts zelf ofwel door de doktersassistente. De doktersassistentes zijn hiervoor speciaal opgeleid door de plastisch chirurgen. Als er aanleiding voor is, dan heeft de doktersassistente altijd de mogelijkheid om de arts erbij te halen. Mocht u zelf graag de arts willen zien, dan kunt u hierom vragen.
       

   Kosten voor een operatie?

   Hoe zit het met de kosten voor een operatie? Ziektekostenverzekeraars vergoeden veel, maar helaas niet alles. Veel operaties die behoren tot de ‘cosmetische chirurgie’ worden niet vergoed, aangezien patiënten er geen lichamelijke klachten van ondervinden. Voorbeelden van dit soort operaties zijn: liposuctie, buikwandcorrecties, borstvergrotingen, correctie van wallen onder de ogen, etc. Wilt u weten of uw operatie wordt vergoed? Vraag uw zorgverzekeraar of behandelend chirurg.
   Cosmetische chirurgie en niet-verzekerde zorg
   Cosmetische chirurgie en niet-verzekerde zorg vinden niet plaats in Harderwijk. U wordt hiervoor doorverwezen naar Zwolle.

   Heeft u nog vragen?

   Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Hieronder staan onze telefoonnummers en tijden waarop we bereikbaar zijn.  Ook kunt u een bezoek brengen aan onze website: www.plastisch-chirurgie.nl.
   Via de mailfunctie op deze website kunt u ook contact met ons zoeken. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie kunt u eventueel nog meer informatie over onder andere operaties vinden: www.nvpc.nl.
    

   Afspraak maken

   Een afspraak voor het spreekuur in het St Jansdal kunt u maken via het secretariaat van de polikliniek Chirurgie, telefoon (0341) 463777

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 25-4-2024