l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Polikliniek en maatschap Chirurgie

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Inleiding

   U bent verwezen naar de polikliniek Chirurgie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. In deze folder willen wij u graag informeren over onze werkwijze. De werkzaamheden binnen deze polikliniek worden verricht door chirurgen, nurse practicioners, co-assistenten, oncologie-verpleegkundigen, wondverpleegkundigen, doktersassistentes, gipsmeesters en secretaresses. Dit betekent dat u op ieder moment van uw behandeling met één of meer van hen te maken kunt krijgen.

    

   Maatschap chirurgie

   De maatschap Chirurgie bestaat uit negen chirurgen. Elk van hen is algemeen chirurg en heeft één of meerdere aandachts-gebieden. Hieronder staan de huidige maatschapsleden :
   dhr. W. Akkersdijk  Mw. M. Scheuer
   dhr. R. The  dhr. M. Eversdijk
   dhr. R. Tobon  dhr. M. van Tilburg
   mw. I. Thoresen  dhr. G. Schraa
   Plastisch chirurg: mw. A. van Rijssen
   Chef de clinique: mw. C. Andeweg

    

   Aandachtsgebieden

   De aandachtsgebieden van de maatschap chirurgie zijn de volgende:
   gastro-intestinale chirurgie / gastro-enterologie
    operaties aan maag, darm en galblaas
   • laparoscopische chirurgie
    chirurgie via een kijkoperatie
   • traumachirurgie
    ongevalschirurgie
   • vaatchirurgie
    chirurgie van de bloedvaten
   • oncologische chirurgie
    chirurgie van kanker
   • liesbreuk- en littekenbreukchirurgie
   • chirurgie bij kinderen
   • plastische chirurgie

    

   De ongevalschirurgie wordt soms ook door de orthopaeden verricht. Het kan zijn dat u door een chirurg naar één van zijn of haar collega’s wordt doorverwezen, omdat uw ziektegeval beter past binnen het interesse-gebied van een andere chirurg.

    

   De plastisch chirurg is werkzaam op maan-dag, dinsdag en donderdag. Zij is tevens verbonden aan de Isalaklinieken te Zwolle.

   Naast de chirurgen van de maatschap zijn er een chef de clinique en zes co-assistenten werkzaam.

    

   Een chef de clinique is een jonge algemeen chirurg die de chirurgen van de maatschap terzijde staat . Momenteel is de chef de clinique mw. C. Andeweg.
    

   Co-assistenten zijn medisch studenten die in de laatste fase van opleiding zijn tot arts . Zij zijn allen doctorandus in de geneeskun-de en verrichten hun taken onder super-visie en directe verantwoordelijkheid van de chirurg of chef de clinique. Deze ervaring hebben zij nodig in hun latere functioneren als arts .
    

   Polikliniek chirurgie

   Chirurgie is een specialisme waarvoor een verwijzing nodig is van een arts. In de meeste gevallen is dit een huisarts, maar ook andere artsen kunnen verwijzen naar een chirurg. Afhankelijk van uw klacht kunt U een afspraak krijgen op de polikliniek Algemene chirurgie, Vaatchirurgie, Phlebologie (een speciale poli voor spataderproblemen), Traumatologie of Oncologie/Gastroenterologie.

    

   Chirurgische verpleegafdelingen

   Als u voor een ingreep of behandeling wordt opgenomen, dan gebeurt dat op een van de volgende afdelingen:

    

   1 Oost, 1 West, Kort verblijf (derde verdieping) of Dagbehandeling. In geval van kort verblijf zal de opname één tot vier dagen duren. Bij dagbehandeling gaat u dezelfde dag weer naar huis.

    

   Op 1 Oost en 1 West zijn, naast het verpleegkundig personeel en de co-assistenten, ook zaalartsen werkzaam. De zaalarts is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, zoals wondver-zorging, infuusbeleid, en dieetuitbreiding.

    

   Het kan zijn dat een ingreep door een andere chirurg wordt uitgevoerd dan door de arts die u op de polikliniek hebt ontmoet. Hetzelfde geldt voor spreekuren. Ook voor de controle na een operatie kunt u bij een andere arts komen. We proberen de continuïteit echter zoveel mogelijk te waarborgen. Het is natuurlijk prettig om een bekend gezicht te zien.
    

   Visite lopen

   Dagelijks komen een chirurg, een zaalarts en een verpleegkundige bij u en uw mede-patiënten langs.
   Dit wordt in vaktermen ‘visite lopen’ genoemd. Tijdens deze visite komen allerlei zaken aan de orde, zoals het verloop van uw herstel, eventuele onderzoeken, uw ontslag uit het ziekenhuis, dieet en derge-lijke.
   Wilt u of uw familie buiten deze visite om een arts spreken, dan kunt u dat kenbaar maken bij de verpleegkundige. Ook bij belangrijke onderzoeksuitslagen of besluiten over uw behandeling kan met uw zaalarts of chirurg een apart gesprek of een telefoni-sche afspraak worden georganiseerd. Vaak is het prettig en raadzaam om dit gesprek in aanwezigheid van een partner of familielid te voeren.

    

   Secretariaat

   Het secretariaat van de maatschap chirur-gen maakt in overleg met de chirurgen en de afdeling Operatie Kamers (OK) de planning voor opnames en operaties. Het secretariaat ligt vlakbij de polikliniek: bewegwijzeringsnummer 0.68 en daarna de tweede links. Een operatie kan pas worden ingepland nadat toestemming is verkregen van de afdeling Anesthesie.

   De medewerksters van de polikliniek chirurgie en het afsprakenbureau regelen voor u de afspraken bij de specialisten en eventueel ook bij de onderzoeksafdelingen.

    

   Bereikbaarheid

   T: polikliniek chirurgie:
    vaatchirurgie, traumachirurgie, gastro-   enterologie, oncologie en coördinerend   oncologie verpleegkundige
    (0341) 463777
   E:  maatschap.chirurgen@stjansdal.nl
   I:  www.stjansdal.nl/chirurgie

   Deze folder is samengesteld door de maatschap chirurgie.

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 3-6-2023