l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname

Patiëntenraad (PaR)

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   De Patiëntenraad (PaR)

   De Patiëntenraad is de spreekbuis voor alle patiënten die gebruik maken van ziekenhuis St Jansdal. Samen met de medewerkers van het ziekenhuis proberen wij de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk te laten zijn. Wij behandelen geen individuele klachten, maar juist wel zaken waarmee iedere patiënt te maken kan krijgen.

    

   De Patiëntenraad bestaat uit negen leden. Alle leden wonen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis St Jansdal en voelen zich daardoor zeer betrokken bij de kwaliteit van de zorg. Wij komen regelmatig onderling en met de Raad van Bestuur bijeen om onderwerpen te bespreken die voor u van belang zijn.

    

   Onze missie is: Focus op het welbevinden van patiënten, die met liefde en compassie de beste zorg in een helende omgeving ontvangen.
    

   Uw wens is onze zorg

   Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg die er bestaat, zoals een vakkundige dokter, een begripvolle verpleegkundige, een kamer met de nodige privacy en een smakelijke maaltijd.

   Wij, leden van de Patiëntenraad (PaR), behartigen de belangen voor u, die op de zorg van ziekenhuis St Jansdal bent aangewezen.

    

   U kunt als (huidig, gewezen of eventueel toekomstig) patiënt van dit ziekenhuis via ons meepraten en meedenken over een zo goed mogelijk verblijf in het ziekenhuis. Om te kúnnen adviseren is het voor ons belangrijk uw wensen en ideeën te kennen. De PaR is dus van belang voor iedere huidige en toekomstige patiënt. De PaR is er voor u en namens u. Laat uw wensen en ideeën horen, want iedere wens is een advies

    

   Wettelijk is het mogelijk om de Raad van Bestuur van het ziekenhuis te adviseren over verschillende onderwerpen. En dat doen we ook.

    

   Wij denken dan niet alleen aan de kwaliteit van de behandeling door de arts, de verpleging en andere zorgverleners, maar ook aan heel gewone en concrete zaken zoals:

    

   • Hoe is de opname, ontvangst en ontslag?
   • Hoe snel kan men een afspraak maken?
   • Hoe staat het met de wachttijden en hoe gaat men daarmee om?
   • Hoe staat het met de bereikbaarheid?
   • Hoe staat het met de voorlichting door hulpverleners aan de patiënt?
   • Hoe is de bejegening en zorgzaamheid?
   • Waar kun je terecht met (medische) vragen?
   • Hoe gaat men met klachten om?
   • Hoe staat het met de nazorg?

    

   Samenstelling van de Patiëntenraad

   In de PaR van ziekenhuis St Jansdal hebben onderstaande personen zitting:

    

   Kees van den Berg
   Lid Patiëntenraad sinds 2012
   Woonplaats: Putten

   “Ik ben lid geworden van de Patiëntenraad omdat er gezorgd moet worden voor een goede en veilige omgeving en goede kwaliteit tijdens het bezoek en verblijf in het ziekenhuis. ”

    

   Frans Deuring
   Lid Patiëntenraad sinds 2012
   Woonplaats: Harderwijk

   “Ik ben lid geworden van de Patiëntenraad om samen met alle andere medewerkers van St Jansdal het huidige niveau van zorg en gastvrijheid te waarborgen en indien mogelijk nog te verbeteren.”

    

   Wilke van der Horst - Lankman
   Lid Patiëntenraad sinds 2011
   Woonplaats: Nunspeet

   “Ik ben lid geworden van de Patiëntenraad omdat ons prachtige ziekenhuis ‘goed – beter – best’ voor zijn patiënten moet blijven.”

    

   Henk Leeuwis
   Voorzitter Patiëntenraad sinds 2010
   Woonplaats: Hierden

   “Ik ben lid geworden van de Patiëntenraad omdat ik er graag aan bijdraag dat het belang van de patiënt op alle mogelijke manieren zo goed mogelijk behartigd wordt; de Patiëntenraad is daarvoor bijzonder geschikt.”
    

   Monique Moen
   Lid Patiëntenraad
   Woonplaats: Nijkerk

   “Ik ben lid geworden van de Patiëntenraad omdat ik betrokken wil zijn bij een gastvrij ziekenhuis in de buurt en een bijdrage wil leveren aan de continuïteit van zorg en belangenbehartiging van de patiënt.”

    

   Jetty ten Napel – Hessels
   Lid Patiëntenraad sinds 2013
   Woonplaats: Ermelo

   “Ik ben lid geworden van de Patiëntenraad omdat ik het een uitdaging vind om na 28 jaar met mensen met een verstandelijke beperking te hebben gewerkt, dit op een heel ander vlak in de gezondheidszorg te combineren met het behartigen van de belangen van patiënten van St Jansdal.”

    

   Marjan Nieuwenhuis
   Lid Patientenraad sinds: 2015
   Woonplaats: Zeewolde

   “Ik ben lid geworden van de Patiëntenraad, omdat een organisatie juist in de zorg voor anderen zo’n belangrijk verschil kan maken. Het St Jansdal is hierin al goed op weg. Meedenkend vanuit de Patiëntenraad hoop ik een steentje te kunnen bijdragen aan continuïteit van zorg.”

    

   Charles Ramautar
   Lid Patiëntenraad sinds 2013
   Woonplaats: Dronten

   “Ik ben lid geworden van de Patiëntenraad omdat ik met mijn kennis en ervaring graag wil bijdragen aan een goede relatie tussen patiënt en ziekenhuis, opdat een ieder zich prettig en welkom voelt in ons ziekenhuis.”
    
   Dim van Rhee
   Vicevoorzitter Patiëntenraad sinds 2012
   Woonplaats: Harderwijk

   “Ik ben lid geworden van de Patiëntenraad omdat ik trots ben op ons ziekenhuis en eraan wil bijdragen dat het nóg beter wordt dan het nu al is.”
    

   Bereikbaarheid

   U kunt de Patiëntenraad bereiken via e-mail: PAR@stjansdal.nl.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer